Hopp til innhold

Barnevernsdirektøren i Bergen går av etter knusande tilsynsrapportar

Alette Hilton Knudsen har bedt om å fråtre stillinga si som etatsleiar for barn og familie i Bergen kommune.

Alette Hilton Knudsen

GÅR AV: Alette Hilton Knudsen, etatsleiar for barn og familie i Bergen kommune, går av måndag kveld.

Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

SISTE: Alette Hilton Knudsen sluttar som etatsdirektør for barn og familie i Bergen kommune, det skriv ho i ei pressemelding måndag kveld.

– Dette har ikkje vore ei enkel avgjerd. Trykket på etaten har over tid vore stort, også mot meg som leiar. Mitt håp er at mi fråtreding vil skape arbeidsro i organisasjonen.

Knudsen skriv vidare at målet hennar har vore å få til endringar og trekker fram Familiens hus som eit døme.

Kommunaldirektør Tommy Johansen fortel at han fekk beskjeden i ettermiddag.

– Det er klart det har vore svært krevjande rundt barnevernet i Bergen i mange år. Nå valde Knudsen å sei at ho kjende på ønsket om å fråtre sin stilling. Det er eg lei meg for, men eg forstår det samtidig, seier han.

Det er måndag kveld ikkje avklart kven som vil steppe inn i stillinga til Knudsen.

– Vi kjem til å starte jobben med å finne ei mellombels løysing i morgon og så lyse ut stillinga, seier Johansen.

To knusande tilsynsrapportar

To knusande tilsynsrapportar med barnevernet i Bergen kan vera i ferd med å senda kommunen inn i ei politisk krise.

Det er byrådet i Bergen som har ansvar for barnevernstenesta og no er tilliten blant opposisjonspartia mildt sagt tynnsliten:

– Det er så alvorleg at vi kan ikkje la slike ting skje utan at nokon blir stilt til ansvar for det. Det må drastiske grep til for at Høgre skal ha tillit til byrådet si styring av barnevernet, seier gruppeleiar Charlotte Spurkeland (H) til NRK måndag.

Byråd Katrine Nødtvedt. Byråd Thor Haakon Bakke i bakgrunnen

MØTTE OPPOSISJONEN: Sosialbyråd Katrine Nødtvedt (MDG) møtte opposisjonspolitikarar før helga for å orientere om strakstiltak. Kritikken har ikkje stilna etter det.

Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Valhammer: – Ikkje førebudd

Ho er klar til å kalle inn til ekstraordinært møte i Høgre si bystyregruppe for å avklare eit eventuelt mistillitsforslag mot byrådet.

Det er det fleire parti som vurderer, mellom anna SV, Folkets parti (FNB) og Framstegspartiet. Dermed kan byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) og resten av byrådet vera i ferd med å mista jobben.

Natt til måndag kom Valhammer tilbake frå ein tur til Asia med Statsraad Lehmkuhl, ein tur han av fleire har fått kritikk for å gjennomføre. No seier byrådsleiaren at konklusjonane i den siste rapporten kom overraskande på han.

– Eg var ikkje førebudd på dei dramatiske funna. Det er ikkje bra at den innleiande vurderinga til barnevernet var at dei i liten grad hadde gjort feil. Det er noko me må ta tak i. Det er ein alvorleg konklusjon frå fylkeslegen, der fleire lovbrot er avdekka, seier Valhammer til NRK.

– Føler du deg feilinformert av barnevernet?

– Det blir feil å seie det, men det kan vera ulike årsaker til at informasjonen har vore som den har vore. Det kan også handle om at forståinga av kva som har skjedd og kva lovverk ein har følgt har vore ulik.

– Har du tillit til leiinga i barnevernet?

– Det er ikkje naturleg å kommentera på det, det blir veldig feil fokus akkurat no. Mitt fokus er å finna ut kva som har skjedd.

Orienterer om fleire strakstiltak tysdag

NRK har vore i kontakt med etatsdirektør Alette Hilton Knudsen tidlegare på dagen, måndag. Ho viste vidare til kommunaldirektør Tommy Johansen for kommentar på utsegnene til Valhammer.

I ein e-post skriv han:

Administrasjonen forsøker så langt som mogleg å gi informasjon som belyser aktuelle saker. Vi er likevel varsam med å gjere større undersøkingar når Statsforvaltar har opna tilsyn. Dette for å unngå å forstyrre eller påverke prosessen. Det vil uansett vere umogleg å gjennomføre et fullstendig parallelt tilsyn.

Byrådet har varsla at barnevernet skal gjennom ein reform, der fleire grep skal gjennomførast «umiddelbart».

Nokre av strakstiltaka fekk opposisjonspolitikarane presentert på eit krisemøte før helga. Valhammer seier til NRK at han tysdag morgon møter i forretningsutvalet til bystyret for å orientere om enno fleire strakstiltak som byrådet vil innføre.

– Du kan få ei mistillitsforslag mot deg?

– Det er ikkje mitt fokus i det heile teke no. Min viktigaste jobb er å komme til botns i korleis dette kan skje. Barn kunne ha blitt hjelpt før og byrådet må legga til rette for at barnevernet kan gjera jobben sin.