Barnehagen hadde for lav bemanning, men brukte store penger på husleie til eieren

Eieren av en privat barnehage i Bergen kreves for nærmere to millioner kroner, etter at kommunen har avdekket en rekke lovbrudd.

Barnehage

– TOK FOR MYE LØNN, UTBYTTE OG HUSLEIE: Foreldrene har lenge reagert på flere sider ved driften av den private barnehagen. Nå konkluderer kommunen med at eieren har brutt barnehageloven på flere punkter.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Den nylig nedlagte private barnehagen i Bergen er fra før anmeldt for hardhendt håndtering av barna, og NRK har over lengre tid hatt kontakt med en rekke foreldre til barn som har gått i barnehagen.

Flere har også fortalt at de mistenkte økonomisk rot, og i sommer varslet en av dem Bergen kommune. I september bestemte kommunen seg for å åpne økonomisk tilsyn.

Nå er konklusjonen klar: Barnehageeieren har brutt en rekke regler – og kommunen krever tilbakebetalt nær to millioner kroner.

Tilbakebetalingssummen på 1.842.000 kroner fordeler seg på feil kommunen mener barnehagen har begått i 2015-2017, som er årene som er undersøkt.

– Vi mener vi ikke har gjort noen feil, og vil komme med kommentarer til kommunen før fristen går ut. Om det til slutt viser seg at vi har gjort feil, ønsker vi å gjøre opp for oss, sier barnehageeieren til NRK.

– Hadde ikke tilstrekkelig bemanning

Hun ønsker ikke å kommentere vedtaket i detalj.

«Det alvorligste regelbruddet», skriver kommunen i sluttrapporten, er at barnehagen ikke har hatt tilstrekkelig bemanning til de rundt 30 barna i barnehagen. Både i 2015 og 2017 hadde barnehagen minst ett årsverk for lite.

For dette må eieren betale tilbake vel 1,1 millioner kroner.

– Krevde for høy leie

Eieren av barnehageselskapet eier bygget barnehagen holdt til i. Hun leide det ut til barnehageselskapet, slik at hun fikk leieinntektene privat.

NRK har fått utlevert dokumentene kommunen har gjennomgått i tilsynet. De viser at barnehagen ble forsøkt solgt til flere interessenter i 2015. I den forbindelse ble en takstmann hentet inn.

Han vurderte nivået på husleien, og konkluderte med at den lå helt i øvre sjikt av markedsleien.

Barnehagens egne regnskaper viser at de i snitt har brukt godt over ti prosent av inntektene på husleie de siste ti årene.

Også her mener kommunen barnehageeieren har brutt loven. De viser til takstmannens vurdering, og konkluderer med at «offentlige tilskudd tilsvarende 345 000 kr er brukt i strid med vilkårene i barnehageloven» i årene 2015–2017.

Kommunen mener disse pengene kunne vært brukt på å ha mer personale til barna i barnehagen.

Kommunen har «implisitt tatt høyde for at barnehagen har brukt penger på husleie til eier som kunne vært benyttet på personalkostnader», skriver i de i sluttrapporten.

Regning barnehage turpenger

FEILINNKREVING: Denne regningen viser at barnehagen fakturerte foreldre for inngangspenger til Pepperkakebyen, som ikke eksisterer for barn.

Foto: Privat

– Tok ulovlig lønn og utbytte

Eieren tok i 2016 også ut 154.000 kroner for mye i lønn, og i 2015 tok hun ulovlig utbytte på 500.000 kroner, konkluderer kommunen.

Samme år har kommunen avdekket at eieren brukte 37.633 kroner på advokat da barnehagen skulle selges, en sum som ikke skulle vært belastet barnehagens regnskaper.

Foreldre i barnehagen reagerte blant annet på at barnehagen tok betalt for inngangspenger til Pepperkakebyen, noe som er gratis. De mente også at matpengene de betalte inn var for høye i forhold til hvilken mat barna fikk.

Det gir kommunen foreldrene rett i. De har funnet ut at barnehagen har gått med overskudd på vel 40.000 kroner i mat- og turpenger i 2015–2017. Men overfaktureringen er et «forhold mellom barnehageeier og foreldrene», skriver de.

Barnehagen ble nedlagt i august, men eierselskapet er fortsatt operativt. Eierens frist til å komme med kommentarer til kommunens vedtak er satt til 16. november.

  • Les også: