Barnehage tok foreldrebetaling for gratisbilletter – kommunen åpner tilsyn

BERGEN (NRK): Barnehageeieren er anmeldt for vold. Nå anklages hun også for fusk med tur- og matpenger, og en privat millionavtale granskes.

Barnehage

RUTSJEBANEN FJERNET: Etter at barnehagen ble stengt i august, er uteområdet i ferd med å plukkes fra hverandre. Det samme er kommunen i ferd med å gjøre med barnehageselskapets økonomi.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Alle barn under tolv år kommer gratis inn. Sånn har det alltid vært, sier Steinar Kristoffersen, leder for Pepperkakebyen i Bergen.

Men foreldre måtte likevel punge ut etter at en privat bergensbarnehage tok barna deres med på utstillingen før jul i fjor. En regning NRK har fått oversendt, viser at barnehagen krevde inn 60 kroner per barn i «inngangspenger» – til tross for at de tok med seg barna inn kostnadsfritt.

– Jeg tok opp faktureringen med barnehagen. De sa de skulle fikse det, men det skjedde ingenting, sier en mor som fikk regningen.

Nå har Bergen kommune åpnet økonomisk tilsyn mot den private barnehagen.

Foreldrebetaling er blant det som skal granskes. Det samme gjelder en milliontransaksjon mellom eieren som privatperson og barnehageselskapet hennes.

Regning barnehage turpenger

FEILINNKREVING: Denne regningen viser at barnehagen fakturerte foreldre for inngangspenger til Pepperkakebyen, som ikke eksisterer for barn.

Foto: Privat

Mistenker også matpenge-fusk

Barnehagen ble stengt i august. NRK har snakket med foreldre til fem av barna som gikk der. Ikke alle forteller at de ble fakturert for inngangspenger til Pepperkakebyen. Men de har reagert på andre ting ved driften av barnehagen.

Tidligere i sommer sendte en av dem inn en klage til kommunen. Han varslet om at barnehagen har krevd inn turpenger uten å drøfte det med foreldrene, og at enkelte hadde blitt fakturert for turer barna deres ikke hadde vært med på. Forelderen mistenker også fusk med matpengene de har betalt.

Barnehagen tok i fjor vår inn 51.000 kroner i matpenger for de vel 30 barna. Flere foreldre mener barna ikke fikk det de betalte for – og at eieren i stedet tok deler av maten med seg hjem.

– Barna fikk mat i barnehagen to ganger i uken. Men når de hadde utflukter, falt det ene måltidet bort. Og det var på ingen måte noen luksusmat de fikk. Ofte var det snakk om tørre brødskiver med hvitost, hevder faren som har varslet kommunens barnehageseksjon.

Barnehagen fikk kasser med mat levert på døren. Ifølge moren til et av barna, dreide det seg om seks-syv kasser i uken.

– Jeg reagerte på at det kom så mye mat, når det bare var snakk om to måltider. Jeg syntes også det var rart at de bestilte ting som kjøttdeig og rekesalat. Hvilke barn spiser rekesalat, liksom, spør hun.

Anmeldt for vold

Eieren av den private barnehagen er fra før politianmeldt for fysisk og psykisk sanksjonering av barna. Hun har også to ganger fått pålegg fra kommunen om å slutte å fungere som styrer selv, fordi hun mangler den påkrevde pedagogikkutdannelsen.

  • Les mer:

Etter henvendelsen om tur- og matpenger, blir barnehageselskapet hennes nå gjenstand også for økonomisk tilsyn. Eieren ble varslet i slutten av forrige uke. I brevet står det:

«Bakgrunnen for at Bergen kommune åpner økonomisk tilsyn er henvendelser fra foreldre i barnehagen knyttet til bruk av offentlige midler og foreldrebetaling».

Kan måtte betale tilbake

Barnehagen ble stengt etter klager fra foreldre og kommunens innsigelser til driften. Som en konsekvens av det, har kommunen lagt bort tilsynssaken der eierens oppførsel mot barna og styrerkompetanse var tema.

Men selskapet hennes er fortsatt operativt, og nå må eieren altså forsøke å bevise at hun ikke har forbrutt seg økonomisk.

I fjor mottok barnehagen, som de siste årene har hatt i overkant av 30 barn, 4,3 millioner kroner i kommunalt tilskudd.

– Dersom det avdekkes uregelmessigheter i bruken av midlene, er vår sanksjonsmulighet å kreve midlene tilbakebetalt, sier kommunaldirektør for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune, Trine Samuelsberg.

NRK har siden fredag i forrige uke forsøkt å komme i kontakt med eieren på telefon, SMS og e-post, og sendt henne spørsmål om påstandene som fremkommer i saken, men ikke fått svar.

Et styremedlem i barnehagen skriver følgende i en SMS:

«Det blir ikke aktuelt å snakke med NN (eierens navn anonymisert, journ.anm.). Vi vurderer fortløpende en anmeldelse i forbindelse med denne saken».

Vedkommende har siden ikke svart NRK på hvem barnehagen eventuelt vil anmelde.

En forelder til et tidligere barn i barnehagen som tok kontakt med NRK etter at denne artikkelen først ble publisert, skriver at kjøttdeig kan ha inngått i en varmlunsj som barnehagen ifølge ham hadde én gang i måneden, og at pålegg som rekesalat har vært brukt når foreldre og besteforeldre har vært invitert til arrangementer i barnehagen.

Trine Samuelsberg

ÅPNER TILSYN: – Vi har sett at det er forhold som vi tenker det er klokt og nyttig å få belyst nærmere, sier kommunaldirektør Trine Samuelsberg.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Ber om dokumenter

Det økonomiske tilsynet kommunen nå innleder, gjelder regnskapsårene 2015, 2016 og 2017. Kommunen har bedt om innsyn i en rekke dokumenter, og gitt eieren to ukers frist på å sende dem over.

– Vi har tatt varselet på alvor, og har bedt om at barnehagen sender inn dokumentasjon på disposisjoner og transaksjoner de har gjort, sier kommunaldirektør Samuelsberg.

Byrådsavdelingens økonomisjef, Christian Fredrik Hjemmen, opplyser i en e-post til NRK at de allerede har gjort innledende undersøkelser, og at det er funnene i disse som gjør at de åpner tilsyn.

– Vi har sett at det er forhold som vi tenker det er klokt og nyttig å få belyst nærmere, sier Samuelsberg.

Kommunen vil foreløpig ikke kommentere i detalj hvilke økonomiske uregelmessigheter de mistenker.

Innrømmet feilinnkreving av turpenger

NRK har undersøkt selskapshistorikken, og barnehagens årsmeldinger fra 2004 til 2017.

Regnskapene viser at barnehageeieren årlig har krevd inn rundt 100.000 kroner i «tur- og matpenger» fra foreldrene de siste årene.

Turpenger kan ikke kreves inn uten at det er avtalt med foreldrene. Her har barnehagen også innrømmet feil, og tilbakeført penger til dem som har betalt. Det går frem av en e-post fra den vikarierende styreren, sendt til foreldrene i slutten av juni:

«Eg vil bekrefta at alle foreldre som har betalt turpengar vil få sine refundert. Detta er noko vi i utgangspunktet har moglegheit til å fakturera dersom det hadde blitt diskutert og vedtatt i foreldreutvalet», skriver styreren.

Foruten inngangsbilletter til Pepperkakebyen, har regningene blant annet bestått av bussbilletter til og fra fjellturer. Etter det NRK får opplyst, fikk foreldre tilbakebetalt turpenger for vårhalvåret 2018 etter sommerens innrømmelse fra barnehageledelsen.

Privat overtakelse av innredningen

Eneeieren av barnehagen stiftet barnehageselskapet i 1993. Eiendommen og bygningen eier hun privat, og barnehageselskapet har betalt henne leie.

To ganger har eieren tatt utbytte fra selskapet, senest i 2015. Da tok hun ut 500.000 kroner.

Samme år forekommer en markant endring i barnehageselskapets regnskap.

Barnehage

KJØPTE INNREDNINGEN: Bygget og eiendommen eies privat av samme kvinne som eier barnehageselskapet. I 2015 kjøpte hun også innredningen av selskapet sitt.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

De 1,1 millioner kronene som i 2014 sto oppført som eiendeler, under posten «ombygging, innredning, uteareal», fordufter. Parallelt blir «gjeld til kredittinstitusjoner», på 1,8 millioner kroner, slettet.

Og samtidig – altså også i 2015 – gjennomfører eieren en transaksjon mellom selskapet og seg selv som privatperson – på nettopp 1,8 millioner kroner.

Transaksjonen innebar at eieren privat overtok den «bygningsfaste innredningen», som barnehageselskapet etter alt å dømme har tatt opp lån for å bygge, viser den meldepliktige avtalen fra Brønnøysundregistrene.

Etter transaksjonen i 2015 eies altså både eiendommen, barnehagebygget og innredningen av barnehageeieren personlig. Avtalen ble enstemmig godkjent i barnehageselskapets ekstraordinære generalforsamling, der eieren var eneste deltaker:

Generalforsamling

Ber om innsyn i hva eieren har tjent

2015 er tilsynelatende også året kommunen fatter størst interesse for. I tilsynsvarselet ber de om å få kopi av avtalen om innredningen.

«Kjøp/salg mellom eier og virksomheten er en naturlig transaksjon å se på når vi gjennomfører tilsyn», skriver økonomisjef Hjemmen til NRK.

– Vi har sett at det har vært en transaksjon knyttet til bygningsmessige forhold, og vi vet at det kan innbefatte store summer, sier kommunaldirektør Samuelsberg.

Kommunen har også bedt barnehageeieren om å sende over husleiekontrakten, for å få oversikt over hva hun gjennom selskapet har utbetalt til seg selv, samt dokumentasjon på «godtgjørelse til eier i perioden 2015-2017».

Barnehageeieren er oppført med markert høyere inntekt i 2015 enn i årene før. I 2016 steg den ytterligere, med vel 200.000 kroner, til vel 1,1 millioner kroner. Samme år står hun oppført med nær tre millioner kroner i formue, et tall som har stått i null i samtlige ti foregående år.

Bård-Tore Norheim

ETTERFORSKER: – Politiet har startet en innledende etterforskning, bekrefter Bård-Tore Norheim, leder for Bergen sør politistasjonsdistrikt.

Foto: Stian Røkenes / NRK

Politiet har gjennomført avhør

Parallelt med kommunens økonomiske gransking, jobber politiet med å finne ut om det stemmer at eieren utøvde «vold og psykisk terror» mot barnehagebarn, etter at en forelder anmeldte henne og flere ansatte.

Den tidligere vikarstyreren, som nå skal jobbe i en barnehage i et annet fylke, er blant dem som er omtalt i anmeldelsen. Hun anklages for å ha sendt en falsk bekymringsmelding til barnevernet.

Politiet har allerede gjennomført avhør i saken, forteller Bård-Tore Norheim, leder for Bergen sør politistasjonsdistrikt.

– Politiet har startet en innledende etterforskning. Vi konsentrerer oss først og fremst om å kryssjekke opplysningene i anmeldelsen. Vi har tatt avhør, og innhenter dokumentasjon fra offentlige myndigheter.

Barnehageselskapets økonomi er foreløpig ikke på politiets bord.

– Hvis kommunen åpner tilsynssak på det, så får vi se hva de finner ut. Vi skal besørge en etterforskning ut fra det vi måtte få av opplysninger. Hvor alvorlig det blir etter hvert, får tiden vise, sier politistasjonssjefen.