Barnehageeier i Bergen anmeldt for «vold og psykisk terror» mot barn

Barnehageeieren skal over flere år ha gitt barn hardhendt fysisk behandling, og sanksjoner hvis de ikke klarte å gå på do. Kommunen krever umiddelbar stopp i sanksjonsbruken, og foreldre kobler inn politiet.

Barnehage rutsjebane

– TYDELIGE OVERGREP MOT BARN: – Det har helt tydelig vært overgrep mot barn. Jeg tror barna som har opplevd noen av de verste situasjonene, dessverre vil bære det med seg lenge, sier en tidligere foreldrekontakt i denne bergensbarnehagen, der eieren nå er politianmeldt.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Foreldrene til et barn som nå er tatt ut av en privat barnehage i Bergen har gått til anmeldelse av barnehageeieren for «gjentatte tilfeller av vold og psykisk terror mot barn».

Anmeldelsen ble levert til politiet i Bergen torsdag. Den kommer etter at Bergen kommune i en nylig tilsynsrapport mot barnehagen krever at sanksjonsbruk mot barna umiddelbart må opphøre.

I tillegg til eieren, er flere navngitte barnehageansatte anmeldt for medvirkning til den angivelige volden og psykiske terroren.

Eieren, som i ulike perioder også har fungert som styrer, avviser alle anklager.

– Det har vært sagt at barn som straff har blitt tatt med opp på mitt kontor. Det er tilbakevist. Og dette med fysisk straff er tatt helt ut av det blå. Dette har ikke rot i virkeligheten, hevder eieren overfor NRK.

Flere foreldre forteller

NRK har vært i kontakt med fire foreldre som har hatt barn i barnehagen på ulike tidspunkt, fra 2015 til i dag. De forteller alle historier som understøtter påstandene i anmeldelsen.

– I 2015 var vi flere foreldre som gikk sammen og leverte en klage til kommunen. Flere foreldre kom til meg, fordi jeg var foreldrerepresentant, og fortalte at barna deres kom hjem og sa de hadde blitt kløpet av voksne, sier en forelder som tidligere hadde barn i barnehagen.

Vedkommende har sagt seg villig til å stå frem med navn. NRK har valgt å anonymisere, fordi de sterke påstandene som fremkommer mot barnehageeieren, foreløpig ikke er undersøkt av politiet.

Forelderen forteller at flere foreldre i 2015 også reagerte på barnehagens praksis for toalett-trening av barna.

– De hadde faste tider der de fikk lov å gå på do. Og da ble de tvunget til å gå på do. Hvis de ikke klarte det, fikk de negative reaksjoner. Det førte til at min datter, som da ennå ikke var fylt tre år, kom hjem og sa at hun ikke drakk i barnehagen fordi hun ikke ville gå på do der, forteller den tidligere foreldrerepresentanten.

– Skjelt ut for ikke å gå på do

Klagen til kommunen den gangen førte til en tilsynssak våren 2016. Resultatet ble at barnehagen i store trekk kunne fortsette som før.

Men i vår ble det gjennomført nok et kommunalt tilsyn, etter en ny klage. Forelderen som leverte klagen som utløste tilsyn i vår, er den samme som nå har gått til anmeldelse av eieren og flere ansatte.

Vedkommende forteller lignende historier som forelderen som klaget i 2015.

– Barn som ikke «lykkes» i toalett-treningen har blitt skjelt ut. Hvis de har brutt reglene har de kunnet blitt tatt opp på kontoret til styreren, der de har blitt fortalt helt uakseptable ting, hevder forelderen.

– Det har også vært gjentatte tilfeller av altfor hardhendt behandling, som klyping, draing og løfting. Sønnen min har kommet hjem og fortalt at han har blitt kløpet av barnehageeieren, sier vedkommende.

Forelderen sier sønnen utover høsten i fjor og i vinter fikk mindre og mindre lyst til å gå i barnehagen.

– Til slutt var motviljen så stor at jeg ikke hadde samvittighet til å sende ham dit, og i stedet holdt ham hjemme. Flere foreldre sier barna deres har syntes det har vært skummelt å gå i barnehagen.

Kommunen truet med umiddelbar stenging

Eieren skal også ha truet flere foreldre om å kontakte barnevernet om barna deres, noe eieren avviste overfor kommunen under tilsynsmøtet som ble avholdt etter klagen i vår.

I tilsynsrapporten fra Bergen kommunes byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, datert 28. mai i år, kommer det frem at fylkesmannen, som også er kontaktet om saken, «ser svært alvorlig på det som kommer frem».

Fylkesmannen beordret kommunen til å gjennomføre tilsyn snarest.

Gjennom tilsynet fikk kommunen bekreftet fra flere ansatte «at eier kan framstå noe autoritær». Noen ansatte bekrefter også «sanksjonsbruken med "å sende barn på kontoret"», ifølge tilsynsrapporten.

Også overfor kommunen avviste eieren disse påstandene. Tilsynsmyndigheten konkluderte likevel med at «[s]aksjonsbruk som beskrevet skal opphøre umiddelbart».

Kommunen krever også at eieren ikke skal delta i verken pedagogisk arbeid med barna eller kontakt med foreldre, og viser til at det er styrer og øvrig personale sitt ansvar.

«Dersom noen av forholdene oppstår på nytt vil Bergen kommune som tilsynsmyndighet vurdere et stengningsvedtak med umiddelbar virkning», advarer byrådsavdelingen i tilsynsrapporten.

– Gutt ble røsket opp etter armene

Forelderen som har anmeldt oppgir et ønske om rettferdighet for barna som skal ha blitt dårlig behandlet som årsak. Vedkommende understreker at de ikke har grunn til å mistenke grov vold eller andre former for misbruk i barnehagen.

To andre foreldre, hvorav én fortsatt har barn i barnehagen, forteller også om trusler om å bli tatt med opp på kontoret, og overdreven maktbruk mot barn.

– Jeg observerte selv en gutt bli skreket og hylt til, mens han ble røsket opp i luften etter armene, fordi han hadde løpt ut i regnet igjen etter at barna hadde gått inn, forteller en av dem til NRK.

– Det er ingenting annet enn barnemishandling, og det ga jeg også beskjed om, sier vedkommende, som overfor forelderen som har anmeldt har sagt seg villig til å vitne i saken.

Det er også foreldrerepresentanten som klaget på barnehagen i 2015.

– Det er veldig bra at dette nå er anmeldt. Det har helt tydelig vært overgrep mot barn. Jeg tror barna som har opplevd noen av de verste situasjonene, dessverre vil bære det med seg lenge. Dette kan ha vært kjempeskadelig for evnen deres til å knytte seg til voksne og få nære relasjoner, tror den tidligere foreldrerepresentanten.

– En hevnaksjon

Barnehageeieren mener anmeldelsen er motivert ut fra hevngjerrighet. I vår sendte styreren nemlig en bekymringsmelding til barnevernet om barna til foreldrene som har anmeldt.

Barnevernet gjennomførte undersøkelse, men fant ikke grunnlag for å gå videre med saken. Det «foreligger ikke forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter loven», konkluderte de, i vedtaksbrevet NRK har fått se.

Foreldrene mener bekymringsmeldingen ble sendt for å «hevne» seg på dem, da de på den tiden allerede hadde rettet tydelig kritikk mot barnehageeieren.

Eieren mener derimot det er foreldrene som ble meldt til barnevernet som nå vil hevne seg, fordi kommunens tilsynsrapport, etter eierens oppfatning, ikke beviser at det er belegg for påstandene deres.

– Saken er stort sett ferdig behandlet, og viser at disse påstandene er løgn fra ende til annen. De har tatt utgangspunkt i historiene fra 2015, men hverken da eller nå var det noen realitet i dem. Det er ingen ting av det som stemmer. Både styreren og styrerassistenten har nå sendt kommunen skriv som viser dette, hevder eieren.

Barnehageeieren vil nå søke juridisk hjelp i saken.

– Dette er jo forferdelig så lenge det ikke har rot i virkeligheten. Jeg kommer sannsynligvis til å ta kontakt med advokat.