Bålforbod i fire kommunar

No er det innført bålforbod i Gloppen, Stad, Stryn og Kinn kommune, som følge av den auka skogbrannfaren. Forbodet gjeld bruk av alle typar eld. Forbodet gjeld også faste bål- og grillplassar, og bruk av eingongsgrill.