Avdekket alvorlige brudd på NAFs kontrollrutiner

Statens vegvesen fant flere alvorlige feil på kjøretøy som ble EU-godkjent hos NAF i Fyllingsdalen i Bergen. Nå har NAF fått en skriftlig advarsel.

NAF Fyllingsdalen

SKULLE ALDRI HA BLITT GODKJENT: Statens vegvesen fant flere alvorlige feil ved bilene som hadde blitt godkjent i EU-kontroll ved NAf i Fyllingsdalen i Bergen.

Foto: Google Street View

– Kjøretøyene hadde flere avvik. Blant annet var det skade på et dekk med en synlig rift. Det var brudd på en fjær framme i den ene bilen og eksoslekkasje, sier Erlend Røysum ved tilsynsseksjonen i Statens vegvesen.

Ingen av disse avvikene ble oppdaget da de to bilene var inne til EU-kontroll hos NAF i Fyllingsdalen i Bergen i månedsskiftet november-desember.

– Avvikene er såpass alvorlige at de skulle ha vært avmerket under EU-kontrollen, med krav til utbedring, sier Røysum.

– Ikke gode nok rutiner

Eierne av den ene bilen mistenkte selv at den ikke skulle ha blitt EU-godkjent, og kontaktet derfor Statens vegvesen.

– Kunden kom til oss på trafikkstasjonen i Åsane og lurte på om vi kunne ta en teknisk gjennomgang av bilen. Når det gjelder det andre kjøretøyet ble vi kontaktet av et kontrollorgan som hadde bilen inne til etterkontroll. De ba oss ta en teknisk gjennomgang fordi de var usikre på om bilen var i den tilstanden som NAF hadde rapportert at den var, forklarer Røysum.

NAF har nå fått en skriftlig advarsel fra Statens vegvesen.

– Bruddene går på at NAF ikke har hatt gode nok rutiner for å gjennomføre en EU-kontroll. Og i dette tilfellet har ikke kontrolløren hatt god nok kompetanse til å utføre jobben, sier Røysum.

– Ble gjort av en nyansatt

Bilene ble godkjent hos NAF i Fyllingsdalen iløpet av en uke. Senterleder Kjell Gunnar Valdersnes sier det var en nyansatt som gjennomførte kontrollene.

– Disse avvikene var heldigvis ikke så veldig alvorlig trafikkmessig, men uansett tar vi dette veldig alvorlig.

– Hvorfor kom disse avvikene så tett på hverandre?

– Det er vanskelig å svare på, men avvikene gjelder en nyansatt person som nylig hadde gått gjennom opplæringsprogrammet vårt. Derfor kan dette ha skjedd samtidig, sier Valdersnes.

Kjell Gunnar Valdersnes

FØLGER OPP SAKEN: Kjell Gunnar Valdersnes sier personen som gjennomførte kontrollene nå skal få mer opplæring.

Foto: Anders Tesdal Galtung

Han mener likevel NAF har gode rutiner når de ansetter nye kontrollører.

– Vi har krav til kompetanse som for eksempel fagbrev. De gjennomgår også en fadderordning på rundt en måned, og har så et todagers kurs med teknisk leder fra Oslo, sier han.

– Den personen det gjelder blir tatt av EU-kontroller øyeblikkelig, for en periode, og får videre oppfølging med fadderordning og videre opplæring. Og etter det får han lengre tid på hver jobb. Dette er sånt som skjer så lenge det er folk som gjør slike jobber, og ikke roboter.

Viktig for trafikksikkerheten

Statens vegvesen sier de ser alvorlig på at kjøretøy som aldri skulle vært godkjent, passerer en EU-kontroll.

– Periodiske kontroller er et veldig viktig verktøy for å kontrollere og vurdere den tekniske tilstanden på kjøretøy som ferdes i trafikken. Og for trafikksikkerheten er det veldig viktig at denne jobben ikke blir tatt lett på, sier Erlend Røysum i Statens vegvesen. ​