Amundsen: – Sikkerheten må bedres

– Vi er enig i at sikkerheten må bli bedre. Derfor står Bergen tinghus høyt på lista over tinghus som må sikres. Samtidig jobber vi nå med å følge opp konseptvalgsutredningen (KVU) om Bergen tinghus, som foreslår flere forskjellige mer permanente løsninger for tinghuset, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen til NRK.