Fant 16 våpen på én måned – nå slår Bergen tingrett alarm om sikkerheten

BERGEN TINGRETT (NRK): Det tas bare stikkprøver av folk som går inn dørene. Nå må noe gjøres, mener sorenskriveren, som frykter for sikkerheten.

Pistol funnet på tinghuset

GASSPISTOL: Denne pistolen, som skal være en gasspistol, ble konfiskert i stikkprøve ved inngangen av Bergen tinghus. Det er ikke blant de 16 våpnene som ble funnet mellom april og mai.

Foto: Bergen tingrett

– Store deler av døgnet er det helt åpent både ut og inn her. Det er klart en ulempe.

Sorenskriver i Bergen tingrett, Arne Henriksen, står ved publikumsinngangen i Bergen tingrett.

Ved siden av sorenskriveren står en provisorisk anordning som skal stoppe folk med onde intensjoner. Et bord som ligner på en skolepult, et Ikea-skap, sperrebånd og en enslig metalldetektor. Den er nå avslått.

Her tas det stikkprøver av dem som går inn og ut av rettsbygningen på Tårnplass.

I perioden fra 26. april til 30. mai økte tingretten hyppigheten av disse stikkprøvene. De avslørte tolv kniver, tre sakser og én forsvarsspray.

Dommere låser dørene

Sorenskriver Arne Henriksen

KREVER BEDRING: Sorenskriver Arne Henriksen krever at en oppgradering av sikkerheten i Bergen tingrett skal komme med på neste statsbudsjett.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Tidligere er det også funnet skytevåpen, og flere trusler er fremsatt.

– Jevnlig er det ubehagelige henvendelser hvor folk opptrer truende, både i skranken her, men også hvor folk har oppsøkt dommere på kontorene og kommet med truende uttalelser, sier Henriksen.

– Kan jeg bare oppsøke en dommer på kontoret i dag?

– Det kan du i stor grad. Det er åpen tilgang fra publikumsarealene til kontorene nå, og derfor sitter mange med låste dører.

Rapport foreslår umiddelbar endring

En ny konsulentrapport fra Holte Consulting, SNF, A-2 og Proba foreslår strakstiltak for å bedre sikkerheten ved tinghuset. Forslaget innebærer en permanent sikkerhetskontroll ved et nytt inngangsparti i kjelleren på dagens tinghus.

Da vil alle som går inn i bygget bli kontrollert.

– Folk føler seg utrygge på kontorene. De som arbeider her føler et veldig behov for at dette kommer på plass raskt. Det har vi jobbet i mange år for å få til, sier sorenskriveren.

Bergen tingrett oktober 2016

TINGHUSET: Bergen tinghus på Tårnplass i Bergen sentrum.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Flere tinghus er for dårlig sikret

Domstoladministrasjonen følger situasjonen i Bergen tett, og mener at det bør etableres en sikkerhetsportal lik som på flyplasser.

De har nå kommet med forslag til Justisdepartementet om å bedre sikkerheten.

– Det haster med å få på plass en skikkelig sikkerhetsløsning for permanent sikkerhet i inngangspartiet. Det har vi meldt inn i forslag til statsbudsjettet for 2018, sier Erling Moe, kommunikasjonsdirektør i Domstoladministrasjonen.

I Oslo tinghus og i høyesterettsbygningen har de fått slike portaler, ifølge Moe.

Domstolsadministrasjonen mener at sikkerheten er for dårlig i flere norske tinghus.

– Vi ønsker bedre sikkerhet i flere tinghus, men vi starter med det største. Så blir Bergen det neste. Nå er det opp til regjering og storting å stille til rådighet det som trengs for å få det på plass, sier Moe.