Alle seks dømt for kunsttyveriet

De seks tiltalte for Kinakunsttyveriet ble alle dømt for medvirkning til tyveri. Tingretten mener derimot det ikke var organisert kriminalitet.

Tyveri fra kinasamlingen
Foto: Politiet

De seks tiltalte har fått fra 1 år og åtte måneder, til tre år og fire måneder i fengselsstraff.

Det er langt mildere straff enn det aktor Magne Sylta la fram påstand om. Han mente de to hovedtiltalte burde få fire år fengsel, mens de fire medvirkende burde få tre år.

– Jeg er veldig glad for at retten har funnet det bevist at alle seks var medvirkende til tyveriet, sier Magne Sylta til NRK.

De seks var tiltalt for organisert kriminalitet, etter den såkalte «mafiaparagrafen».

Frifunnet for mafiavirksomhet

Mens de to hovedtiltalte tok seg inn i museet den 2. januar i år, satte de fire meddømte fyr på biler to steder i Bergen sentrum.

Sylta mente brekket var nøye planlagt og gjennomført av en profesjonell bande. De fire medtiltalte hevdet på sin side at de ikke visste om innbruddet.

Tingretten kom fram til at de fire medvirkende også visste hva de var med på, men de frifunnet etter mafiaparagrafen.

– Jeg konstaterer at retten har vurdert det slik den nå har gjort det, sier aktor Magne Sylta til NTB.

Kommer påtalemyndighetene til å anke dommen?

– Det er naturlig å ta opp med statsadvokaten, det vil jeg ikke kommentere i dag.

Han sier seg fornøyd med at retten har konkludert med at de seks mennene visste hva de var med på. To av dem erkjente i retten at de brøt seg inn og stjal, mens de andre fire innrømmet å ha satt fyr på biler samtidig.

Ifølge dommen har tyveriet kostet museet 4,1 millioner kroner. De 25 gjenstandene som ble stjålet hadde en verdi på 2,5 millioner.

Hovedmennene tidligere straffedømt

De to antatte hovedmennene er begge dømt til fengsel i over tre år. De er begge tidligere straffedømt. Retten finner det bevist at tyveriet ble uført på oppdrag fra en ikke navngitt person.

Hovedmennene har forklart at det bare var de to som fikk vite hva slags kriminell handling som skulle finne sted. Men planleggingen, summene som var involvert og behovet for å holde politiet opptatt, gjør at tingretten mener alle seks var
delaktige i det grove tyveriet.

– Det må etter rettens mening ha vært åpenbart for dem at de var med på et ganske spektakulært tyveri, skriver retten. Ettersom alle seks kjente hverandre og dermed var en slags vennegjeng, mener retten at mafiaparagrafen ikke kan brukes.

– Det synes derfor mer som om det er to hovedmenn som har bedt sine venner om hjelp til å utføre et tyveri, og ikke som en gruppe som er organisert for å foreta en eller flere kriminelle handlinger, skriver retten.

Vurderer anke

Advokat Harald Stabell forsvarer en av mennene som er dømt for medvirkning til tyveriet.

– Jeg har ikke fått snakket med klienten min enda, men det er klart han og de andre vil bli svært fornøyd med å være frifunnet for organisert kriminalitet, sier Stabell.

Klienten hans innrømte ikke straffskyld for å ha deltatt i tyveriet.

– Han vil åpenbart ikke være fornøyd med å bli dømt for medvirkning. Hva vi gjør nå er tidlig å si, men mye tyder på at han vil anke det, sier Stabell.