Alle har fått straumen igjen

BKK melder klokka 22 at alle dei 3500 råka husstandane i Åsane har fått straumen tilbake.