– Politiet utsatte henne for direkte løgner

– Det er helt forferdelig. Det skal ikke skje, mener Kristina Sviglinskajas bistandsadvokat. I dag feller Spesialenheten sin dom over politiet i Monika-saken.

Kristina Sviglinskaja

MISTET DATTEREN: Politiet mente Monika Sviglinskaja (8) hadde tatt sitt eget liv, men moren Kristina slo seg aldri til ro med den teorien. Nå har politiet skiftet mening.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Konklusjonen deres er veldig viktig, og jeg forventer en grundig og tydelig rapport. De har hatt lang tid på å vurdere saken, og jeg forventer at vi får klare svar fra Spesialenheten, sier bistandsadvokat Stig Nilsen.

Stig Nilsen

SER FREMOVER: – Det viktigste for henne er å få svar på hva som skjedde 14/11-2011, sier Stig Nilsen, Kristina Sviglinskajas bistandsadvokat.

Foto: John Arnt Nøstdal / NRK

Over tre år har gått siden klienten hans, Kristina Sviglinskaja, fant datteren Monika (8) død i leiligheten deres på Sotra.

Saken ble henlagt som selvdrap, før den etter langvarig innsats fra bistandsadvokaten og politietterforskeren Robin Schaefer ble gjenåpnet i mai i fjor.

LES OGSÅ: Slik advarte Monika-varsleren sjefene om manglende etterforskning

Kritikken mot politiets henleggelse tiltok for alvor da en 32-åring ble siktet for drap, og Riksadvokatens arbeidsgruppe påpekte i sin nylige rapport en rekke feil i politiets etterforskning av 8-åringens dødsfall.

LES MER: Her er feila politiet gjorde i etterforskinga

I dag kommer svaret på om Spesialenheten for politisaker mener noen bør straffes for dem.

– Det jeg vil si om det, er at dette er en veldig alvorlig sak. Så er det opp til andre å ta stilling til det spørsmålet, sier Stig Nilsen.

– Fikk aldri vite at de mistenkte henne for løgn

Blant de mest grunnleggende feilene Riksadvokaten påpeker, er at politiet lot selvdrapsteorien styre etterforskningen i altfor stor grad.

Blant annet mente de at moren til Monika kunne ha løyet, og forsøkt å få det til å se ut som om det hadde vært innbrudd i leiligheten, for å dekke over et selvdrap som ifølge politiet av religiøse årsaker ville være uheldig for familien.

Geir Gudmundsen

TRER TIL SIDE: Politimesteren i Hordaland, Geir Gudmundsen, har trådt midlertidig til side som følge av saken.

Foto: Hommedal, Marit / NTB Scanpix

– Hun fikk aldri beskjed om at det var en teori. Det fant vi først ut av for en tid tilbake, når vi gikk gjennom nye saksdokumenter, sier bistandsadvokat Nilsen, som ifølge Riksadvokatens arbeidsgruppe «hadde et dårlig grunnlag for å vurdere politiets etterforskning og konklusjon», grunnet manglende tilgang til saksdokumenter.

Basert på dokumentene han nå har fått tilgang til, finner han det oppsiktsvekkende at politiet kunne jobbe ut fra teorien om at klienten hans hadde fingert et innbrudd.

– Jeg synes det fremstår som en helt merkelig teori. Hvis jeg har forstått det rett, så er ikke det med religionen riktig heller. Og hvis man først skulle arbeide etter den teorien, hvorfor har man ikke konfrontert henne med det, spør Nilsen retorisk.

Undrende til at ingen stilte spørsmål

For Nilsen er imidlertid det verste med saken at Monikas mor ikke ble hørt av politiet, men i stedet ble forsøkt overbevist om at datteren hadde tatt selvmord.

– Det har vært en ekstrem belastning. Hun var jo allerede i en sårbar situasjon da etterforskningen fant sted. Så da å oppleve at hun faktisk har sittet og blitt fortalt usannheter i tillegg, det er tøft, sier bistandsadvokaten.

Oslo 20150209. Riksadvokaten, Tor-Aksel Busch mottok rapport fra Bjørn K. Soknes (t.v)i arbeidsgrup

LA FREM RAPPORT: Riksadvokat Tor-Aksel Busch mottok 9. februar rapporten fra Bjørn K. Soknes (t.v) i arbeidsgruppen.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Han støtter seg på Riksadvokatens arbeidsgruppe, som i sin rapport skriver at de ikke kan «se hvilket etterforskningsmessig formål» det avsluttende avhøret av Kristina 29. mars 2012 skulle ha.

Før avhøret, der Nilsen nå mener det er uomtvistelig at Kristina Sviglinskaja ble utsatt for usannheter, ble det laget en disposisjon. Den ble sendt påtalejuristen, etterforskningslederen og kriminalteknikere for vurdering og innspill.

Arbeidsgruppen skriver at de «er undrende» til at ingen stilte spørsmål ved formålet ved og gjennomføringen av avhøret.

Vridde på psykologspesialistens uttalelser

De reagerer imidlertid langt kraftigere på hva som faktisk skjedde i avhøret, der moren ble presentert for de krimtekniske og taktiske funnene, og politiets konklusjon om at det ikke hadde skjedd noe straffbart:

«Arbeidsgruppen mener at politiets argumentasjon for selvdrap ikke har tilstrekkelig grunnlag i sakens beviser, og reagerer sterkt på at det på flere punkter er misforhold mellom de opplysninger som gis mor i avhøret, og de faktiske opplysninger i saken»

Monika-siktet

SIKTET: En 32 år gammel mann er nå siktet for å ha drept Monika.

Videre mener de politiet legitimerte konklusjonen sin ved å bruke generelle uttalelser fra psykologspesialist Jakob Inge Kristoffersen. Han har selv uttalt til VG at han reagerte på at politiet kun presenterte et utvalg av sitatene hans for Monikas mor:

– Jeg opplever at politiet har vridd på uttalelsene mine, og de har ikke tatt med noe av det første som jeg understreket overfor dem: At det var svært lite sannsynlig at Monika hadde tatt sitt eget liv. Jeg oppfordret dem til å etterforske videre.

– Opplever det som direkte løgner

Riksadvokatens arbeidsgruppe sier seg også enig med Asbjørn Hansen, drapsetterforskeren som på oppdrag fra bistandsadvokat Nilsen laget en privat rapport om saken, i at:

  • Deler av det politiet sa til Kristina grenser til å være usant.
  • Avhøret fremstår som et forsøk på å manipulere Kristina til å være enig i at Monika har begått selvmord.

– Var det direkte løgner hun ble presentert for, Nilsen?

Åtte år gammel jente funnet død

FUNNET DØD: Monika Sviglinskaja (8) ble funnet død i hjemmet i november 2011.

Foto: Mathiesen, Tor Erik H. / NTB scanpix

– Jeg opplever det. Jeg opplever at hun ble servert ting som var uriktig, til tross for at politiet hadde kunnskap om hva som var riktig, sier bistandsadvokaten.

Han mener teorien om at moren løy, fingerte innbrudd, sammen med forsøkene på å overbevise henne om at det var selvmord, stiller politiets håndtering av det som nå mistenkes å være et barnedrap i et uhyre dårlig lys.

– Det er helt forferdelig. Det skal ikke skje, sier Nilsen.

– Det viktigste er å få svar på hva som skjedde

Fire politifolk er mistenkt av Spesialenheten, som også vurderer en egen etterforskning av håndteringen av varslersaken, slik Justisdepartementet nå har igangsatt.

Lederen for Spesialenheten, Jan Egil Presthus, sa i forrige uke til NRK at de i denne etterforskningen kan komme til å bøtelegge enkeltpersoner for grov uforstand i tjenesten, eller gi foretaksstraff til politidistriktet som helhet.

Asbjørn Onarheim sitter bak skrivebord i tingretten

LEDER NY ETTERFORSKNING: Politiadvokat Asbjørn Onarheim.

Foto: Sindre Helgheim / NRK

LES MER: Ingen straff til lederne i Monika-saken nå

Selv om bistandsadvokaten i dag forventer seg en grundig rapport med klare svar på hva som skjedde i den første etterforskningen, er han og Monikas mor mer opptatt av å rette blikket fremover.

– Hun er veldig glad for at saken nå blir tatt ordentlig seriøst. Det vet vi, for vi har veldig god dialog med Kripos og den nye etterforskningsgruppen. Forhåpentligvis får hun nå svar på hva som skjedde 14/11-2011. Det er det viktigste for henne, sier Nilsen.

ALT OM SAKEN: Monika (8) funnet død