Hopp til innhold

– La bilen stå

Nok en gang ber Bergen kommune folk om å la bilen stå. Tirsdagens målinger av Nitrogenoksid viser så høye verdier at noe må gjøres.

Luftkvalitet i Bergen Ta bussen

Det kan være duket for nye trafikkrestriksjoner i Bergen.

Foto: Pål Bentdal

– På grunn av dårlig luftkvalitet i Bergen sentrum oppfordrer vi innbyggerne til å reise kollektivt og la bilen stå, sier byråd Lisbeth Iversen.

I tillegg har kommunen bedt Hordaland fylkeskommune om å se om det er mulig å styrke busstilbudet, bedt havnen om å fjerne båter som ikke må ligge i havnebassenget, diskutert mulighet for tilpasninger av tungtrafikk og bedt Statens vegvesen om å vurdere innføring av sambruksfelt.

Det vil si at kommunen ikke setter inn de store strakstiltakene i denne omgang.

LES OGSÅ: Tidenes verste luft | Kaldt vær kan gi nytt bergenslokk

Nytt lokk

Både onsdag, torsdag og fredag er det meldt kaldt vær og lite vind i Bergen. Det gjør at det igjen kan legge seg et lokk over byen – et lokk som sperrer forurensingen fra biltrafikken inne i de luftlagene befolkningen puster inn.

– Fra meteorologene har vi fått beskjed om at været de neste dagene kan føre til kortere perioder med for høyt innhold av nitrogendioksid i forhold til grenseverdien. Det vi blant annet må vurdere, er om korte perioder er nok til å iverksette drastiske tiltak, sa informasjonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune tirsdag morgen.

Lange veier

I flere timer tirsdag satt sentrale personer i Bergen kommune sammen for å finne hvilke tiltak som kunne bedre luften rundt Bergen sentrum.

– Vi har satt opp flere punkter med mulige tiltak, disse skal vi drøfte videre. Vi har rett og slett ikke tro på jo-jo-tiltak derfor vil vi vurdere situasjonen nøye før det blir tatt en beslutning, sa Rastad klokken 14.

LES OGSÅ: Uegnet luft | Alt om helsefare og årsaker til luftforurensingen i storbyene

Høye verdier

Målingene fra Danmarks Plass klokken 10.00 tirsdag morgen viser verdier på drøyt 207 mikrogram NO2, klokken 11 var verdien 221. Grenseverdiene for nitrogendioksid er dermed høyere enn det den burde være. Den nasjonale grenseverdien fastsatt av Statens Forurensningstilsyn (SFT) er på 200 mikrogram NO2 (nitrogendioksid) per kubikkmeter.

Klokken 12 hadde verdien sunket ned til fargekode gul, som betyr noe forurensning, med en verdi på 138,6.

I ettermiddag gikk verdiene opp igjen.

– Jobb hjemmefra

Bergen kommune har overskredet årsgrensen for hvor mange timer en kan ha så høye verdier av NO2. Derfor må kommunen gjøre noe, de understreker likevel at det ikke er så alvorlig nå som det var i perioden rundt nyttår da de lå over verdiene store deler av døgnet.

– Vi må oppfordre folk til å gjøre noe og vi må be bergenserne om å benytte eksisterende kollektivtilbud, arbeide hjemmefra eller ordne med kameratkjøring til og fra jobb, sier informasjonsdirektør Robert Rastad.

Kommunen vil ha nytt møte for å oppsummere tilbakemeldinger på tiltak onsdag.