Hopp til innhold

Regner med stor pensjonssmell i kommune-Norge

Pensjonsutgiftene kan bli nesten syv milliarder større enn antatt i år. Det er dårlig nytt for norske kommuner.

Offentlig pensjon

PENSJONSSJOKK? Kostnadene knyttet til pensjon har økt kraftig de siste årene, uten at Kommune-Norge har fulgt utviklingen. Bildet er fra 1. mai-markering i Oslo.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / NTB scanpix

Kommunesektoren vil i årene framover bruke mer og mer penger på pensjon, ifølge en rapport lagt fram av Kommunenes Sentralforbund torsdag.

I år kan utgiftene til pensjon bli om lag sju milliarder større enn antatt for kommunene.

«Avvik på 23 milliarder»

«Det samlede avviket, som foreløpig har nådd 23 milliarder kroner, skal utgiftsføres over de kommende årene og vil derfor belaste kommunebudsjettene betydelig,» står det i rapporten Bølger som truer kommuneøkonomien.

De siste ti årene har kommunene regnet med lavere pensjonskostnader enn det som faktisk er betalt.

«Økte renter vil dempe framtidige pensjonskostnader, men det må tas høyde for at kommunesektoren i årene framover må bruke en større del av inntektene sine på pensjon,» står det i KS-rapporten.

– Har regnet feil i ti år

Per Richard Johansen KS/Kommunenes organisasjon

Sjeføkonom Per Richard Johansen i Kommunenes sentralforbund.

Foto: KS

Per Richard Johansen, sjeføkonom i KS, sier det er lang tid med for lave beregninger av hva pensjonene koster kommunene, som nå slår tilbake.

Han peker på at flere arbeidsinnvandrere også skaper økte pensjonskostnader.

– Den økonomiske veksten er drevet av en sterk befolkningsvekst, som igjen henger sammen med høy arbeidsinnvandring. Som igjen henger sammen med den voldsomme ekspansjonen i norsk oljesektor. Det er den positive siden.

Men den økonomiske veksten har også en kostnadsside for kommunene, forteller sjeføkonomen. Kommunenes kostnader med alle de nye pensjonsmottakerne øker i takt med den økonomiske veksten.

Pensjonssjokk om renten øker

– Disse kostnadene må lånefinansieres, og dermed får kommunene økt gjeldsvekst. Rentene på den gjelden må kommunesektoren dekke selv, sier Johansen til NRK.no.

Med dagens lave rentenivå har ikke kommunene noe å frykte.

– Men om renten øker kraftig, skal renteutgiftene betales. Da vil det skvise ut andre tjenester i kommunene, spår Johansen.

KS peker på at kommunene i ti år har hatt en feil regnemåte for å beregne pensjonskostnader.

– Disse kostnadene har vært for lave i forhold til hvordan pensjonspremiene har utviklet seg. Nå må kommunene betale et årelangt etterslepp og i tillegg oppjustere årets kostnader, sier Johansen.