– Hardangerjøkulen har ikke sett slik ut på 20 år

Unike bilder fra luften viser de store snømengdene i fjellet på sensommeren. – Jeg har ikke opplevd lignende siden tidlig 90-tallet, sier turleder.

Hardangerjøkulen

UVANLIG: Det er unormalt mye snø på fjellet for årstiden. Flyfotoene som NRK har tatt, viser at Hardangerjøkulen fremdeles er dekket av store mengder snø.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

– Det er fremdeles fryktelig mye snø i fjellet, og det viser disse bildene tydelig. Det er mye mer snø enn det pleier å være på denne tiden av året, sier vakthavende hydrolog ved flomvarslingen i NVE, Heidi Bache Stranden til NRK.

Hardangervidda

SNØDEKT: Turistforeningen melder at i enkelte områdene kan det være vanskelig å se de rødmerkede T'ene, siden de fremdeles er nedsnødd.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

Det er mye mer snø enn normalt for denne tida av året i fjellene i Sør-Norge. Spesielt i fjellene på Hardangervidda er snømengden stor.

Flyfotoene som NRK har tatt, viser at Hardangerjøkulen fremdeles er dekket av store mengder snø.

– Det er mest snø i fjellene på Vestlandet. Snøen som falt i vinter har vist seg å bli vanskelig å bli kvitt, sier Stranden.

– Unormal situasjon

Turistforeningen melder at i enkelte områdene kan det være vanskelig å se de rødmerkede T'ene over 1000 meter over havet, siden de fremdeles er nedsnødd.

Kjell Magne Tangen driver selskapet Jøklagutane på Finse, og har guidet turister opp på Hardangerjøkulen siden 1989.

Ikke siden tidlig 1990-tallet har han sett slike store mengder med snø om sommeren.

– Den gangen var det også store mengder snø, men i årene siden den gang har det vær en enorm avsmelting av breen og nærmest blåis fra brearmene og helt til toppen. I år er det veldig lite blåis å finne, sier Tangen til NRK.

Turguiden finner riktignok blåis i år også, men svært lite i forhold til tidligere år.

– Det er en svært unormal situasjon for denne årstiden. Det er ikke vanlig at vi har så mye snø i midten av august, sier Stranden i NVE.

Hardangervidda

VIL SMELTE: Varmt vær fører til stor snøsmelting. NVE følger situasjonen på fjellene på Vestlandet nøye.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

Stor snøsmelting

NVE følger situasjonen tett med tanke på mulig flomfare.

– Vi vet at det ligger mye snø i fjellet og den smelter i høy fart når det blir godt og varmt.

I løpet av de siste dagene har det vært godt over 20 grader flere steder i landet. Det fører til stor snøsmelting i fjellet.

Heidi Bache Stranden

FØLGER MED: Heidi Bache Stranden i NVE følger nøye med på situasjonen i fjellet.

Foto: NVE

– Forrige helg var det både regn og varmt vær, det gir høy vannføring i vassdragene på Vestlandet. Nå har heldigvis regnet gitt seg, men vannføringen vil fremdeles være høy flere steder i landet på grunn av snøsmeltingen.

– Vil det være fare for flom?

– Mange steder vil ha høy vannføring i mange bekker og elver, men så lenge det ikke kommer noen nedbør vil vi ikke få en flomsituasjon, men vi følger situasjonen nøye.

  • Følg flomvarslet her