Hopp til innhold

5600 bruer har skadar som reduserer trafikktryggleiken: – Det er skummelt

Manglande vedlikehald trugar trafikktryggleiken på 5600 norske bruer. Dårlege rekkverk er den mest vanlege årsaka.

Agnes Hansen Folkestad

SYNEST DET ER SKUMMELT: Agnes Hansen Folkestad (8) og Linnea Yndestad Bekken (9) fortvilar over det trafikkfarlege rekkverket på skulevegen.

Foto: Bård Siem / NRK

– Det er veldig mykje rust på rekkverket, seier åtte år gamle Agnes Hansen Folkestad.

Ni år gamle Linnea Yndestad Bekken nikkar og peikar på endå meir rust og eit hol i rekkverket.

– Det er skummelt, seier ho.

Vi er på vegbrua Steinen på fylkesveg 610 i Sande i Sunnfjord.

I ein fersk rapport frå Vegdirektoratet går det fram at den 62 år gamle brua har skadar som har «alvorleg konsekvens» for trafikktryggleiken.

Rust på vegbrua Steinen på fylkesveg 610 i Sunnfjord.

FALSK TRYGGLEIK: Det er mykje rust på vegbrua Steien på fylkesveg 610 i Sande i Sunnfjord.

Foto: Bård Siem / NRK

– Barn kan falle i elva

Utan vedlikehald står spilene på sjølve rekkverket i fare for å lausne.

– Då kan barn i verste fall falle i elva, seier Rune Kvammen.

Han er rektor ved Sande skule som ligg berre eit steinkast frå bua. Mange av skuleborna går dagleg over brua til og frå skulen.

Kvammen fryktar at rekkverket vil bryte saman dersom det blir treft av ein bil.

– Vi har ingen å miste. Rekkverket bør skiftast ut omgåande, seier han.

Rektor ved Sande skule, Rune Kvammen.

KREV NYTT REKKVERK: Rune Kvammen, rektor ved Sande skule, ber om at det blir sett opp nytt rekkverk på brua.

Foto: Bård Siem / NRK

Brua gjennom Sande ei av 342 norske riks- og fylkesvegbruer som har skader med «alvorleg konsekvens» for trafikktryggleiken.

I tillegg har om lag 5300 riks- og fylkesvegbruer skader som har «vesentleg konsekvens» for trafikktryggleiken. Rusta opp og skada rekkverk er hovudårsaka. Det er vel 17.000 bruer på riks- og fylkesvegnettet i landet.

Tala blir fortløpande endra, anten fordi nye skader blir oppdaga eller gamle skader blir reparerte.

– Veldig fortvilande

Berre i Vestland er vedlikehaldsetterslepet på bruene 3,5 milliardar kroner. Jannicke Bergesen Clarke er leiar i samferdsleutvalet i Vestland:

– Vi veit at dette er ei kjempeutfordring og at det mange stader er prekært behov for utbetringar.

– Kvifor er det ikkje rydda opp i?

– Dette er eit forfall som er opparbeidd over lang tid og vi må ha større løyvingar, seier Clarke.

Jannicke Bergesen Clarke

MEIR MIDLAR: Det må setjast av meir pengar til å halde ved like bruene, meiner Jannicke Bergesen Clarke (Ap). Ho er leiar i hovudutval for samferdsel og mobilitet i Vestland.

Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

– Eg er skaka

Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) er blant partia som har tatt til orde for å setje av meir til vedlikehald, og mindre til nye store vegprosjekt.

– Det er skakande å høyre om det dårlege rekkverket på brua i Sande. Vi kan ikkje ha det slik at barn kan dette i elva fordi rekkverk på bruer ikkje fungerer, seier nestleiar Arild Hermstad i MDG.

Les også Skader trugar bereevna på 1000 norske bruer: – Det kjennest ikkje bra

Ann-Irene Myrheim og tvillingsønene på 14 år.

Han meiner vi brukar samferdselsmidlane på feil måte.

– Dessverre blir mesteparten av midlane brukt til å bygge firefelts motorvegar i staden for å ta vare på bruene og rassikre vegane våre, seier han.

Hermestad meiner mellom anna ny E18 gjennom Bærum og ferjefri E39 på Vestlandet bør skrinleggast.

Nedre Kalbakkvei

SKADE: Den 74 meter lange brua på Nedre Kalbakkvei i Oslo har alvorlege skadar. Det er fare for nedfall av betong til underliggande veg, heiter det i fersk rapport.

Foto: Vegdirektoratet

Avviser at bruene er farleg å køyre på

Morten Wright Hansen i Vegdirektoratet fortel at dei 17.000 riks- og fylkesvegbruene i landet har stor spreiing i alder, og tilstanden på bruene er eit resultat av naturleg nedbryting og påkjenning. Enkelte av bruene er meir enn 100 år gamle.

– I kva grad er bruene med «alvorleg» og «vesentleg konsekvens» for trafikktryggleiken farlege å køyre på?

– Det er vanskeleg å fjerne all risiko i samband med vegtrafikk, men det er ikkje noko som tyder på at bruer utgjer ein større risiko enn resten av vegnettet, seier han.

Det er brueigar som har ansvar for å inspisere bruene, men Vegdirektoratet har forma ut regelverket og dermed gitt føringane.

Bruer med skader som har alvorleg konsekvens for trafikktryggleiken:

BRUNAVN

KOMMUNE

FYLKENAVN

BYGGEÅR

Skadetype

Byttingsbekk

Birkenes

Agder

1927

Manglende del

Rauåna

Åmli

Agder

1975

ANNEN SKADE/MANGEL

Harstad

Valle

Agder

1976

ANNEN SKADE/MANGEL

Øygardsdalen

Grimstad

Agder

1981

ANNEN SKADE/MANGEL

Dåsnes G/S-bru

Evje og Hornnes

Agder

1995

Brudd

Vesterbrua

Kristiansand

Agder

1980

ANNEN SKADE/MANGEL

Mosby

Kristiansand

Agder

1987

MANGEL

Flagstad bru

Hamar

Innlandet

1946

Avskalling

Vik bru

Stange

Innlandet

1941

Deformasjon (ned-/utbøyning)

Vik bru

Stange

Innlandet

1941

Korrosjon

Sagbekk bru

Trysil

Innlandet

1950

Bevegelse

Tunna bru

Tynset

Innlandet

1950

Avskalling

Osvik bru

Åmot

Innlandet

1951

Brudd

Tokstad o/NSB

Stange

Innlandet

1968

Korrosjon

Tokstad o/NSB

Stange

Innlandet

1968

ANNEN SKADE/MANGEL

Storbekken

Tynset

Innlandet

1968

Brudd

Skåret bru

Trysil

Innlandet

1969

Deformasjon (ned-/utbøyning)

Storbekk bru

Tolga

Innlandet

1983

ANNEN SKADE/MANGEL

Haugs bru

Ringsaker

Innlandet

1970

Korrosjon

Kvernvollen

Ringsaker

Innlandet

1971

Manglende del

Sandbekk bru

Nord-Odal

Innlandet

1976

Manglende del

Grønsvebakken

Hamar

Innlandet

1998

Krakelering/hull

Trysilfjellet o/gs-veg

Trysil

Innlandet

2010

Brudd

Mo gs-bru

Ringsaker

Innlandet

1978

ANNEN SKADE/MANGEL

Bjørnstad

Lillehammer

Innlandet

1952

Korrosjon

Reinsvoll

Vestre Toten

Innlandet

1941

Brudd

Reinsvoll

Vestre Toten

Innlandet

1941

Løse skruer/nagler

Torvfesta

Østre Toten

Innlandet

1948

Erosjon

Sundheim

Nord-Aurdal

Innlandet

1955

Brudd

Botterudåa

Øyer

Innlandet

1957

Bevegelse

Gigstad

Nord-Aurdal

Innlandet

1958

Avskalling

Ygna

Øystre Slidre

Innlandet

1968

Brudd

Landsend

Sør-Aurdal

Innlandet

1973

Brudd

Vigga

Gausdal

Innlandet

1973

Brudd

Storebrufoss Gangbru

Sør-Aurdal

Innlandet

1979

SKADE PÅ STÅL

Dokka

Nordre Land

Innlandet

1979

ANNEN SKADE/MANGEL

Knuten Geirangervegen

Stranda

Møre og Romsdal

1889

Utglidning

Reinåbrua

Sunndal

Møre og Romsdal

1967

Deformasjon (ned-/utbøyning)

Holebrua

Stranda

Møre og Romsdal

1880

Manglende del

Holebrua

Stranda

Møre og Romsdal

1880

Deformasjon (ned-/utbøyning)

Vassendbrua

Ørsta

Møre og Romsdal

1950

ANNEN SKADE/MANGEL

Sauset

Rauma

Møre og Romsdal

1943

SKADE PÅ STÅL

Skarbøbrua

Ørsta

Møre og Romsdal

1964

MATERIALUAVHENGIG SKADE

Osvik

Ålesund

Møre og Romsdal

1965

ANNEN SKADE/MANGEL

Osvik

Ålesund

Møre og Romsdal

1965

Brudd

Haukå

Surnadal

Møre og Romsdal

1968

Korrosjon

Skorgen

Vestnes

Møre og Romsdal

1966

Korrosjon

Mulvikbrua

Sunndal

Møre og Romsdal

1976

Manglende del

Liadalsbrua

Ørsta

Møre og Romsdal

1978

MATERIALUAVHENGIG SKADE

Bjørnahaugbrua

Kristiansund

Møre og Romsdal

1983

Manglende del

Saltkjelbrua

Kristiansund

Møre og Romsdal

1984

Utrasing

Gamle Tverrelvbrua

Ålesund

Møre og Romsdal

1950

SKADE PÅ STÅL

Bjørnbærvik

Rana

Nordland

1950

Deformasjon (ned-/utbøyning)

Bjørnbærvik

Rana

Nordland

1950

Manglende del

Slettbakk

Rana

Nordland

1950

Riss/Sprekk

Slettbakk

Rana

Nordland

1950

Brudd

Slettbakk

Rana

Nordland

1950

Deformasjon (ned-/utbøyning)

Steinbakken Bru

Hamarøy

Nordland

1972

Manglende del

Strandos

Beiarn

Nordland

1973

ANNEN SKADE/MANGEL

Kløvjemo

Grane

Nordland

1941

Deformasjon (ned-/utbøyning)

Øygårdsbekken

Vefsn

Nordland

1943

Manglende del

Dyrhaugbekken

Vefsn

Nordland

1950

ANNEN SKADE/MANGEL

Tverrbekken

Vefsn

Nordland

1943

ANNEN SKADE/MANGEL

Bøfjellelva

Leirfjord

Nordland

1952

ANNEN SKADE/MANGEL

Gjerde

Gildeskål

Nordland

1952

Manglende del

Nevernes Bru / over Jernbanen

Rana

Nordland

1952

Manglende del

Skonseng

Rana

Nordland

1952

Manglende del

Sagbekken

Bodø

Nordland

1955

Brudd

Sagbekken

Bodø

Nordland

1955

Brudd

Vold

Beiarn

Nordland

1954

Deformasjon (ned-/utbøyning)

Vold

Beiarn

Nordland

1954

Manglende opprydding/fjerning

Vold

Beiarn

Nordland

1954

Løse skruer/nagler

Storelv

Lødingen

Nordland

1955

ANNEN SKADE/MANGEL

Ankerske

Fauske

Nordland

1956

Manglende del

Storevatn

Hamarøy

Nordland

1958

Manglende del

Rauvassåga Bru

Rana

Nordland

1959

Manglende del

Roksøyelv

Sortland

Nordland

1960

ANNEN SKADE/MANGEL

Gullmoåga

Vefsn

Nordland

1960

SKADE PÅ TRE

Leirelv

Fauske

Nordland

1962

ANNEN SKADE/MANGEL

Osvold

Sortland

Nordland

1963

MATERIALUAVHENGIG SKADE

Innerelv Bru

Sortland

Nordland

1963

Deformasjon (ned-/utbøyning)

Messingåga

Rana

Nordland

1964

Manglende del

Grunnsbogen

Sortland

Nordland

1963

Manglende del

Nordelv

Andøy

Nordland

1963

ANNEN SKADE/MANGEL

Nordelv

Andøy

Nordland

1963

Avskalling

Mjosundet Bru

Brønnøy

Nordland

1963

Manglende del

Nerli

Hattfjelldal

Nordland

1966

Deformasjon (ned-/utbøyning)

Nerli

Hattfjelldal

Nordland

1966

Erosjon

Skogvollelv

Andøy

Nordland

1966

ANNEN SKADE/MANGEL

Steikvasselv Bru

Hemnes

Nordland

1967

Erosjon

Spjeltfjellelva

Hemnes

Nordland

1969

Deformasjon (ned-/utbøyning)

Haugmøllebekk

Grane

Nordland

1967

Manglende del

Storelv

Rana

Nordland

1968

Deformasjon (ned-/utbøyning)

Elvenes

Sortland

Nordland

1969

Brudd

Lilleåga

Rana

Nordland

1969

Løse skruer/nagler

Heståga

Beiarn

Nordland

1973

Deformasjon (ned-/utbøyning)

Sirielv

Sørfold

Nordland

1973

ANNEN SKADE/MANGEL

Rygge Bru

Nordland

1976

SKADE PÅ TRE

Brønnøysund Bru

Brønnøy

Nordland

1979

Brudd

Brønnøysund Bru

Brønnøy

Nordland

1979

Brudd

Herseth Bru

Nesna

Nordland

1973

MANGEL

Sandørbekken

Hattfjelldal

Nordland

1980

Manglende del

Osanpollen

Vågan

Nordland

1973

MANGEL

Ravnå

Rana

Nordland

1981

Manglende del

Grøva

Vefsn

Nordland

1985

Erosjon

Grøva

Vefsn

Nordland

1985

Deformasjon (ned-/utbøyning)

Hestfjorden Bru

Lødingen

Nordland

1975

Manglende del

Grimsøy

Røst

Nordland

1975

Deformasjon (ned-/utbøyning)

Grimsøy

Røst

Nordland

1975

SKADE PÅ BETONG

Sneisa Bru

Lødingen

Nordland

1975

Manglende del

Åselibrua

Bodø

Nordland

1980

Armeringskorrosjon

Åselibrua

Bodø

Nordland

1980

Riss/Sprekk

Gimsøystraumen

Vågan

Nordland

1981

Brudd

Nygårdsbrua

Bindal

Nordland

1986

Manglende del

Øvstengbekk

Vefsn

Nordland

1983

Manglende del

Skeid Kulvert

Bodø

Nordland

1985

MANGEL

Strandå Bru

Bodø

Nordland

1986

ANNEN SKADE/MANGEL

Selstad Kulvert

Meløy

Nordland

1987

Manglende del

Stødi Bru Over Jernb

Saltdal

Nordland

1989

Manglende del

Sildhopen X E6

Sørfold

Nordland

1988

MATERIALUAVHENGIG SKADE

Gråtå Kulvert

Beiarn

Nordland

1988

Manglende del

Djupfjorden Kassebru

Moskenes

Nordland

2003

Utrasing

Breivika betongkulvert

Hemnes

Nordland

1994

Avskalling

Bakken Bru

Narvik

Nordland

2004

ANNEN SKADE/MANGEL

Tverlandsbrua

Bodø

Nordland

2013

ANNEN SKADE/MANGEL

Vækerøveien

Oslo

Oslo

1960

Avskalling

Slemdalsveien

Oslo

Oslo

1958

Bom

Maritim gangbru

Oslo

Oslo

1959

Armeringskorrosjon

Mosseveien o/Østfoldbanen

Oslo

Oslo

1957

Lekkasje/fuktbelastning

Bekkelaget gangkulvert

Oslo

Oslo

1959

Avskalling

Nedre Kalbakkvei

Oslo

Oslo

1963

Avskalling

Nortvetveien kulvert

Oslo

Oslo

1968

Bom

Nortvetveien kulvert

Oslo

Oslo

1968

Brudd

Gaustad

Oslo

Oslo

1966

Brudd

Gaustad

Oslo

Oslo

1966

Avskalling

Gaustad

Oslo

Oslo

1966

Armeringskorrosjon

Lundåsveien

Oslo

Oslo

1967

Armeringskorrosjon

Erik Mogensøns vei

Oslo

Oslo

1974

Avskalling

Gaustad gangbru

Oslo

Oslo

1966

Armeringskorrosjon

Fiskevollbukta gangbru

Oslo

Oslo

1972

Avskalling

Mastemyr gangbru

Oslo

Oslo

1970

Avskalling

Alnabruveien gangbru

Oslo

Oslo

1971

Avskalling

Ytre Ringvei

Oslo

Oslo

1972

Avskalling

Ytre Ringvei

Oslo

Oslo

1972

Avskalling

Karihaugen inng + utg over rv 159

Oslo

Oslo

1967

Liten/skadet overdekning

Lindeberg nordre gangkulvert

Oslo

Oslo

1969

Armeringskorrosjon

Breivollveien

Oslo

Oslo

1970

Avskalling

Tvetenveien bru ved Alfaset

Oslo

Oslo

1970

Avskalling

Tvetenveien bru ved Alfaset

Oslo

Oslo

1970

Avskalling

Betzy Kjelsbergsvei gangbru

Oslo

Oslo

1973

Avskalling

Groruddammen

Oslo

Oslo

1974

Avskalling

Økernkroken

Oslo

Oslo

1971

Bom

Grorudveien

Oslo

Oslo

1976

Avskalling

Grorud gangbru

Oslo

Oslo

1974

Ujevnhet

Ulvensplitten

Oslo

Oslo

1974

Avskalling

Jernkroken

Oslo

Oslo

1974

Bom

Karihaugveien

Oslo

Oslo

1977

Bom

Søren Bulls vei

Oslo

Oslo

1977

Avskalling

Furuset påkjøringsrampe

Oslo

Oslo

1976

Avskalling

Jerikoveien

Oslo

Oslo

1977

Liten/skadet overdekning

Stovnerveien

Oslo

Oslo

1977

Brudd

Bedriftsveien gangkulvert

Oslo

Oslo

1977

Bom

Bjørnheimv. inng + utg

Oslo

Oslo

1978

Avskalling

Alvheimveien gangbru

Oslo

Oslo

1990

Manglende del

Tvetenveien X E6, Rampe 23

Oslo

Oslo

1993

Deformasjon (ned-/utbøyning)

Sinsenkrysset gangbru

Oslo

Oslo

1994

SKADE PÅ SLITELAG/MEMBRAN

Sinsenkrys gangk. rampe fra H.N.Haugesgt

Oslo

Oslo

1993

ANNEN SKADE/MANGEL

Naudaneset

Sandnes

Rogaland

1967

Manglende del

Skadsem

Klepp

Rogaland

1967

Brudd

Rossavik

Sandnes

Rogaland

1983

ANNEN SKADE/MANGEL

Rossavik

Sandnes

Rogaland

1983

Avskalling

Elvi

Vindafjord

Rogaland

1950

MANGEL

Hølland

Rogaland

1843

Utglidning

Hellernbekken

Sokndal

Rogaland

1927

ANNEN SKADE/MANGEL

Sporavatn

Eigersund

Rogaland

1940

Manglende del

Mæle

Sandnes

Rogaland

1965

MANGEL

Egersund

Eigersund

Rogaland

1945

Korrosjon

Randøy

Hjelmeland

Rogaland

1976

MATERIALUAVHENGIG SKADE

Fjogstad

Klepp

Rogaland

1977

Avskalling

Helganes

Suldal

Rogaland

1963

Sporslitasje

Sunde I

Stavanger

Rogaland

1978

Armeringskorrosjon

Skeie

Stavanger

Rogaland

1979

ANNEN SKADE/MANGEL

Stølsdalen II

Sandnes

Rogaland

1980

ANNEN SKADE/MANGEL

Svendsbø

Vindafjord

Rogaland

1913

SKADE PÅ BETONG

Ragbakken

Stavanger

Rogaland

1977

Avskalling

Kyrteig Halvbru

Suldal

Rogaland

1978

Manglende del

Boganes

Stavanger

Rogaland

1979

Manglende del

Tu

Klepp

Rogaland

1979

Manglende del

Østrem

Karmøy

Rogaland

1982

MANGEL

Somamyra

Sandnes

Rogaland

1983

Løse skruer/nagler

Kjedlane

Vindafjord

Rogaland

1975

MANGEL

Revheim

Stavanger

Rogaland

1970

ANNEN SKADE/MANGEL

Folkvangvegen

Stavanger

Rogaland

1987

Manglende del

Breidablikkveien

Stavanger

Rogaland

1979

Brudd

Tangen

Bjerkreim

Rogaland

1985

ANNEN SKADE/MANGEL

Skjoldastraumen II

Tysvær

Rogaland

1987

MANGEL

Sundekrossen II

Stavanger

Rogaland

1988

SKADE PÅ TRE

Stavanger Bybru

Stavanger

Rogaland

1978

Avskalling

Stasjonsveien

Stavanger

Rogaland

1999

Bom

Madlandsvatnet

Gjesdal

Rogaland

1800

Manglende del

Madlandsvatnet

Gjesdal

Rogaland

1800

Setning

Gårdselv

Tjeldsund

Troms og Finnmark

1957

Deformasjon (ned-/utbøyning)

Budalselv

Bardu

Troms og Finnmark

1969

Løse skruer/nagler

Sortevik

Dyrøy

Troms og Finnmark

1928

Deformasjon (ned-/utbøyning)

Grundnes

Målselv

Troms og Finnmark

1928

Avskalling

Jorselva

Nordreisa

Troms og Finnmark

1930

ANNEN SKADE/MANGEL

Gapperoselva

Nordreisa

Troms og Finnmark

1930

Deformasjon (ned-/utbøyning)

Arildeng

Nordreisa

Troms og Finnmark

1938

Armeringskorrosjon

Gardselv

Dyrøy

Troms og Finnmark

1950

ANNEN SKADE/MANGEL

Bjorelv

Senja

Troms og Finnmark

1953

ANNEN SKADE/MANGEL

Faksfjord

Dyrøy

Troms og Finnmark

1954

ANNEN SKADE/MANGEL

Strømsør

Bardu

Troms og Finnmark

1957

ANNEN SKADE/MANGEL

Strømsmo Flomløp

Bardu

Troms og Finnmark

1957

Brudd

Årnes

Bardu

Troms og Finnmark

1957

ANNEN SKADE/MANGEL

Årnes

Bardu

Troms og Finnmark

1957

ANNEN SKADE/MANGEL

Sallojokk

Storfjord

Troms og Finnmark

1961

MANGEL

Sallojokk

Storfjord

Troms og Finnmark

1961

MANGEL

Løksebotn

Salangen

Troms og Finnmark

1962

Manglende del

Tjeldsundbrua

Harstad

Troms og Finnmark

1967

Korrosjon

Skavelv Bru

Tromsø

Troms og Finnmark

1979

Utvasking

Kilamyra U. G.

Harstad

Troms og Finnmark

1986

Deformasjon (ned-/utbøyning)

Nordmarka G/S-Bru O.

Harstad

Troms og Finnmark

1989

Løse skruer/nagler

Storelv G/S

Tromsø

Troms og Finnmark

1985

ANNEN SKADE/MANGEL

Haukelv G/S Bru

Sør-Varanger

Troms og Finnmark

1947

Korrosjon

Rovijohka

Unjàrga-Nesseby

Troms og Finnmark

1949

ANNEN SKADE/MANGEL

Rovijohka

Unjàrga-Nesseby

Troms og Finnmark

1949

ANNEN SKADE/MANGEL

Storelv

Vadsø

Troms og Finnmark

1949

Korrosjon

Østerelv I Vestre

Lebesby

Troms og Finnmark

1949

Manglende del

Elvenes

Sør-Varanger

Troms og Finnmark

1950

Manglende del

Elvenes

Sør-Varanger

Troms og Finnmark

1950

Deformasjon (ned-/utbøyning)

Elvenes

Sør-Varanger

Troms og Finnmark

1950

MANGEL

Luostejohka

Porsanger

Troms og Finnmark

1951

Deformasjon (ned-/utbøyning)

Voulmasjok

Porsanger

Troms og Finnmark

1952

Korrosjon

Storelv

Berlevåg

Troms og Finnmark

1953

SKADE PÅ BETONG

Andersbekken

Porsanger

Troms og Finnmark

1955

SKADE PÅ SLITELAG/MEMBRAN

Andersbekken

Porsanger

Troms og Finnmark

1955

Bevegelse

Tangen 1

Alta

Troms og Finnmark

1955

Brudd

Tørrfossen

Alta

Troms og Finnmark

1957

Korrosjon

Kløftan

Alta

Troms og Finnmark

1959

Brudd

Fidnatjohka

Kautokeino

Troms og Finnmark

1965

ANNEN SKADE/MANGEL

Biesanjohka

Porsanger

Troms og Finnmark

1969

Manglende del

Korselv

Deatnu-Tana

Troms og Finnmark

1969

Manglende del

Ørnebekken

Porsanger

Troms og Finnmark

1970

Manglende del

Ørnebekken

Porsanger

Troms og Finnmark

1970

ANNEN SKADE/MANGEL

Skytterelv

Vardø

Troms og Finnmark

1972

Manglende del

Laukvik

Berlevåg

Troms og Finnmark

1975

Manglende del

Seterbrua

Indre Fosen

Trøndelag

1937

Deformasjon (ned-/utbøyning)

Seterbrua

Indre Fosen

Trøndelag

1937

ANNEN SKADE/MANGEL

Seterbrua

Indre Fosen

Trøndelag

1937

ANNEN SKADE/MANGEL

Svean

Trondheim

Trøndelag

1925

Brudd

Kalvella

Melhus

Trøndelag

1940

Erosjon

Hilmo

Tydal

Trøndelag

1950

ANNEN SKADE/MANGEL

Sluppenbrua

Trondheim

Trøndelag

1954

Brudd

Fosshaugbrua

Indre Fosen

Trøndelag

1956

ANNEN SKADE/MANGEL

Fosshaugbrua

Indre Fosen

Trøndelag

1956

ANNEN SKADE/MANGEL

Mølnå Øvre

Selbu

Trøndelag

1956

Korrosjon

Alsetbrua

Indre Fosen

Trøndelag

1958

ANNEN SKADE/MANGEL

Alsetbrua

Indre Fosen

Trøndelag

1958

Brudd

Alsetbrua

Indre Fosen

Trøndelag

1958

ANNEN SKADE/MANGEL

Kløft

Rennebu

Trøndelag

1959

Avskalling

Gisna

Oppdal

Trøndelag

1960

Brudd

Kvernøystrømmen

Frøya

Trøndelag

1961

Råte

Bårdshaug

Orkland

Trøndelag

1964

Avskalling

Haugedalselv

Indre Fosen

Trøndelag

1967

Utvasking

Avtret

Selbu

Trøndelag

1968

Brudd

Uttianbrua

Frøya

Trøndelag

1973

ANNEN SKADE/MANGEL

Festa bru

Oppdal

Trøndelag

1976

Avskalling

Reva

Frøya

Trøndelag

1977

Korrosjon

Klæbuvegen Kulvert

Trondheim

Trøndelag

1990

ANNEN SKADE/MANGEL

Kroppan Vestre

Trondheim

Trøndelag

1990

ANNEN SKADE/MANGEL

Vinterveien g/s-vegbru

Trondheim

Trøndelag

2013

Manglende del

Kattubekken

Nærøysund

Trøndelag

1934

MATERIALUAVHENGIG SKADE

Ranem

Overhalla

Trøndelag

1959

ANNEN SKADE/MANGEL

Bognbrua

Namsos

Trøndelag

1966

Manglende del

Kleivå

Stjørdal

Trøndelag

1969

SKADE PÅ STÅL

Hegra o/gangveg

Stjørdal

Trøndelag

1978

ANNEN SKADE/MANGEL

Møllerdammen Øst

Holmestrand

Vestfold og Telemark

1997

Krakelering/hull

Grytå

Tokke

Vestfold og Telemark

1923

ANNEN SKADE/MANGEL

Vrengen

Tokke

Vestfold og Telemark

1931

ANNEN SKADE/MANGEL

Vrengen

Tokke

Vestfold og Telemark

1931

ANNEN SKADE/MANGEL

Vrengen

Tokke

Vestfold og Telemark

1931

Brudd

Svarttjenndal

Kragerø

Vestfold og Telemark

1937

ANNEN SKADE/MANGEL

Svarttjenndal

Kragerø

Vestfold og Telemark

1937

ANNEN SKADE/MANGEL

Tovstul

Notodden

Vestfold og Telemark

1938

Forvitring

Gøytil

Tokke

Vestfold og Telemark

1955

MATERIALUAVHENGIG SKADE

Fossheim

Seljord

Vestfold og Telemark

1962

ANNEN SKADE/MANGEL

Fossheim

Seljord

Vestfold og Telemark

1962

SKADE PÅ BETONG

Haukom

Kviteseid

Vestfold og Telemark

1953

Deformasjon (ned-/utbøyning)

Skjerke

Bamble

Vestfold og Telemark

1954

Manglende del

Nisterud

Skien

Vestfold og Telemark

1969

ANNEN SKADE/MANGEL

Stigbekk

Drangedal

Vestfold og Telemark

1977

Manglende del

Deilevje

Nome

Vestfold og Telemark

1974

MATERIALUAVHENGIG SKADE

Fyksesund

Kvam

Vestland

1937

Manglende del

Rødelv

Sveio

Vestland

1946

Utrasing

Folkaberget

Etne

Vestland

1941

Korrosjon

Folkaberget

Etne

Vestland

1941

Brudd

Grønevik I

Etne

Vestland

1941

Korrosjon

Kviteberg

Etne

Vestland

1941

Korrosjon

Ekrene

Sveio

Vestland

2010

ANNEN SKADE/MANGEL

Svegatjørn Kulvert

Bjørnafjorden

Vestland

2017

ANNEN SKADE/MANGEL

Rafdal I

Etne

Vestland

1941

Korrosjon

Rafdal I

Etne

Vestland

1941

Manglende del

Tretteteig

Etne

Vestland

1941

Korrosjon

Ekkjestølen

Ullensvang

Vestland

1973

Løse skruer/nagler

Haugland I

Bjørnafjorden

Vestland

1974

MANGEL

Tofterøy

Øygarden

Vestland

1975

Brudd

Berge

Vaksdal

Vestland

1983

ANNEN SKADE/MANGEL

Nygårdstangen Viad H

Bergen

Vestland

1984

Bom

Nygårdstangen viad V

Bergen

Vestland

1985

Avskalling

Rong I

Øygarden

Vestland

1989

Deformasjon (ned-/utbøyning)

Noreide I (Eidsfjord

Askvoll

Vestland

1960

Manglende del

Størdal I (Nordal)

Askvoll

Vestland

1960

MATERIALUAVHENGIG SKADE

Stokke

Vik

Vestland

1940

Deformasjon (ned-/utbøyning)

Sagen

Fjaler

Vestland

1959

Manglende del

Flekkeelva

Fjaler

Vestland

1958

ANNEN SKADE/MANGEL

Osland

Askvoll

Vestland

1958

Manglende del

Ringstad

Askvoll

Vestland

1958

MANGEL

Steien

Sunnfjord

Vestland

1960

Korrosjon

Vågane

Askvoll

Vestland

1960

Manglende del

Seljevik

Stryn

Vestland

1961

MANGEL

Kjeåna

Stad

Vestland

1980

Manglende del

Ugulen Jordbr.Underg

Luster

Vestland

1993

MANGEL

Berg

Halden

Viken

2005

Avskalling

Vesterskaun gangkulvert

Lillestrøm

Viken

1976

Avskalling

Gan elvekulvert

Lillestrøm

Viken

1968

Korrosjon

Arteid nordg.

Lillestrøm

Viken

1975

Forvitring

Vad

Nesbyen

Viken

1957

Manglende del

Ål I

Ål

Viken

1966

Avskalling

Gildre

Ringerike

Viken

1934

ANNEN SKADE/MANGEL

Gildre

Ringerike

Viken

1934

Manglende del

Fesja

Ringerike

Viken

1936

Manglende del

Smedbrua

Øvre Eiker

Viken

1767

Manglende del

Åmot

Modum

Viken

1940

Korrosjon

Volden

Kongsberg

Viken

1955

Korrosjon

Vergja

Rollag

Viken

1963

ANNEN SKADE/MANGEL

Landfalløya

Drammen

Viken

1965

Setning

Lammeskår II

Nore og Uvdal

Viken

1966

Erosjon

Lammeskår II

Nore og Uvdal

Viken

1966

ANNEN SKADE/MANGEL

Lammeskår

Nore og Uvdal

Viken

1966

Korrosjon

Stenberg

Drammen

Viken

1982

Deformasjon (ned-/utbøyning)

Åsbygda O/Gangveg

Ringerike

Viken

1984

ANNEN SKADE/MANGEL