476 for nynorsk i Vestlandsregionen

Over 600 fråsegner kom inn då saka om ein ny Vestlandsregion var på høyring. Åtte av ti handla om språk, og 476 fråsegner gjekk inn for nynorsk. Om lag ti vil ha bokmål eller ein språknøytral region, ifølge Nynorsk kultursentrum.