Hopp til innhold

20 nye studieplassar til Vestlandslegen

Regjeringa kunngjorde tysdag at det skal opprettast 20 nye studieplassar i medisin ved Universitetet i Bergen.

Opptrappinga får stor betydning for den vidare satsinga på den desentraliserte studiemodellen Vestlandslegen.

Modellen inneber at medisinstudentane først tar tre år i Bergen før dei sendast vidare til Stavanger, og på sikt Haugesund og Førde.

Målet er at Vestlandslegen skal bidra til betre rekruttering av legar på heile Vestlandet, både i sjukehus og primærhelsetenesta.