Hopp til innhold

19 olje- og gassprosjekter på norsk sokkel får grønt lys – 200 milliarder i samlede investeringer

19 olje- og gassprosjekter på norsk sokkel får grønt lys av Olje- og energidepartementet. De samlede investeringene beløper seg til 200 milliarder kroner.

Prosjektene består av nye utbygginger, videreutvikling av eksisterende felt og investeringer i prosjekter for økt utvinning ved eksisterende felt, skriver departementet i en pressemelding.

– Dette er prosjekter som bidrar til fortsatt høy og stabil produksjon fra norsk sokkel, og til sysselsetting og verdiskaping for hele samfunnet. Vi videreutvikler petroleumsvirksomheten slik at det skapes arbeidsplasser og store inntekter til fellesskapet, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Oljeetterspørselen falt sterkt i hele verden i første halvår av 2020 som følge av pandemien. Det var derfor stor usikkerhet om utviklingen fremover. I juni 2020 vedtok Stortinget midlertidige endringer i petroleumsskatteloven for å legge til rette for at oljeselskapene kunne gjennomføre planlagte investeringer.

(NTB)

Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Sleipner A-platformen
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB