Hopp til innhold

Vil lovfeste rett til leirskole

Barn trenger leirskole, mener Senterpartiet. I Vestfold må 60 prosent av skolebarna klare seg uten leirskole fordi kommunene har dårlig råd.

Østre Bolæren

Leirskole på Østre Bolæren.(Illustrasjonsbilde)

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Senterpartiet la før sommerferien fram et lovforslag om at alle barn skal sikres rettigheten til ett leirskoleopphold i løpet av grunnskolen.

– Vi mener alle barn må ha rett til dette fordi det er så viktig for dem. Elevene får ny kunnskap, og det er en fin måte å bli kjent med hverandre på i en annen sammenheng, sier Anne Tingelstad Wøien fra Senterpartiet til NTB.

Anne Tingelstad Wøien

Anne Tingelstad Wøien fra Senterpartiet.

Foto: PRIVAT

Kommunene mangler penger

Ifølge Norsk leirskoleforening må 60 prosent av skolebarna i Vestfold klare seg uten leirskole skriver, Utdanningsnytt.no

Mangel på kommunale midler fører til at barn og foreldre forsøker andre metoder for å finansiere opphold, eller må betale av egen lomme.

Tilbudet for leirskole har ikke vært godt nok i flere kommuner, men Senterpartiet vil nå gjøre noe med det.

– Kommunene ser nok at det er verdifullt for elevene, men siden leirskole ikke er lovpålagt, så havner det på kuttlista når det er trange tider, sier Trond Setlo, leder for den Norsk leirskoleforening.

– Lærer å sette egne mål

Rektor på Aarholt-tunet leirskole i Stokke, Ingfrid Weyerdahl, håper nå på at det er flere som vil benytte seg av leirskole.

– Barn trenger den opplevelsen av mestring, samhandling som de får på et leirskoleopphold når de skal lære ting ute. Det er jo en kjempe ressurs når de kommer tilbake på skolen og kunne se at fellesskapet er avhengig av at vi er forskjellige, sier rektoren.

Hun mener at dette er bra for barna, og at flere må begyntte seg av det.

– De lærer å sette seg egne mål for hva de vil nå i livet, i de utfordringene de får både i de rolige aktivitetene og om egenmestringsaktivitetene og samhandlingsaktivitetene hvor de faktisk må samarbeide, forteller Weyerdahl til NRK.