Vil ha rask fremdrift på E18

Når utbyggingen av E18 i Bamble begynner om kort tid, er det viktig at trykket holdes oppe på å også få i gang utbyggingen av E18 i Porsgrunn, sier Bård Hoksrud (Frp).

Telemarksporten på E18

Telemarksporten på E18 i Porsgrunn kommune i Telemark, er på E18-strekningen som ennå ikke er utbygd i fylket.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

I går ble det kjent at oppstarten av utbyggingen av E18 gjennom Bamble kan begynne enten høsten 2015 eller våren 2016.

– Må komme raskt i gang

– Nå er det viktig for rask framdrift i den gjenstående E18-delen - fra Langangen ved fylkesgrensa mot Vestfold til Rugtvedt på kommunegrensa mellom Porsgrunn og Bamble - at trykket holdes oppe også i denne delen, sier Bård Hoksrud (Frp), statssekretær i samferdselsdepartementet.

– Nå er det viktig å holde trykket oppe på de prosessene som går, og sørge for at fremdriften er så effektiv som mulig, sier Hoksrud.

Dermed mener Hoksrud at en bør bygge ny E18 fra Vestfold gjennom Porsgrunn kommune til Bamble så raskt som mulig etter en har satt i gang arbeidet gjennom Bamble.

– For det er klart at når Rugtvedt-Dørdal er god i gang, så er jo Langangen-Rugtvedt et prosjekt som står på vent og som sårt trenger bevilgninger for å komme i gang, sier Frps statssekretær i samferdselsdepartementet.

– Viktig med kontinuitet

– Trykket må holdes opp slik at man er i stand til å kunne starte opp der, enten rett før det er ferdig i Bamble eller i forbindelse med at det er ferdig, slik at man får kontinuerlig fremdrift. Det sparer oss for ganske mye penger i både opp- og nedrigging av både prosjektledelse og anleggsområder, sier Hoksrud.

Og han får støtte fra Kjell Inge Davik, som er regionvegsjef i Statens vegvesen region sør.

– Det er veldig viktig at vi nå får kontinuitet i utbyggingen nedover hele Telemark, men også i det siste stykket, mellom Langangen og Rugtvedt, sier Davik.

Vil ha på plass et veiselskap

Og det fins allerede noen penger til prosjektet, sier Hoksrud.

– Det ligger noe penger til oppgradering av tunneler og slikt, sier han.

– Men denne regjeringen har jo også en ambisjon om at vi skal få på plass et veiselskap, som skal få tilført midler som gjør at man får midler til å sørge for raskere fremdrift og at man er mindre avhengig av de årlige budsjettet. Det er en av muligheten som kan være med på å få Langangen-Rugtvedt så raskt som mulig, sier Hoksrud.