Vil ha økt fokus på sikkerhet ved arbeid på skoleveier

Personskadeforbundet mener hver stein bør snus for å se hvordan sikkerheten for syklende og gående kan økes ved arbeider på skolevei. Entreprenørforeningen mener regelverket er strengt, men mener det på sin plass med en gjennomgang etter flere tragiske ulykker.

Fortau stengt

Det er strenge regler til skilting og avsperring av et anleggsområde for å ivareta sikkerheten til gående og syklende.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Ulykker vil alltid kunne skje der mennesker ferdes. Det vi må se på er hvordan vi kan redusere risikoen maksimalt for dem vi er mest opptatt av å beskytte, sier Per Oretorp, assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet.

Han påpeker at skolebarn ikke har kunnskapen eller erfaringen til å forutse hendelser og vurdere risiko. Det er noe han mener alle må ta hensyn til, ikke minst når det utføres veiarbeid eller trafikk ledes inn på veier der skolebarn ferdes.

Tragiske ulykker

Bare det siste året har det skjedd flere ulykker hvor barn på vei til skole eller barnehage har omkommet.

Torsdag og fredag behandlet Tønsberg tingrett saken mot en lastebilsjåfør i 30-årene som stod tiltalt for uaktsomt drap, etter at han kjørte på en 11 år gammel jente som var på vei til skolen. Sjåføren rygget inn på gang- og sykkelstien noen hundre meter fra skolen for å dumpe et lass med jord.

Per Oretorp

Assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet, Per Oretorp, mener hver stein må snus for å øke sikkerheten for myke trafikanter når det utføres veiarbeider på skoleveier.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

I mars omkom en fem år gammel gutt i Kristiansand etter at han havnet under en mobilkran som skled langs en sykkelsti like ved Karuss barnehage og skole i Vågsbygd. Guttens søster ble lettere skadd i ulykken. Mobilkranen skulle brukes i forbindelse med arbeider på gang- og sykkelstien.

– Etter slike ulykker er det uhyre viktig at vi stiller oss spørsmålet: Har vi et godt nok regelverk? Dersom vi mener at vi har det må vi se på om trafikanter, entreprenører og alle følger regelverket, sier Oretorp i Personskadeforbundet, tidligere kjent som Landsforeningen for trafikkskadde.

Strengt regelverk

Før et veiarbeid på en skolevei kan starte blir det laget en risiko- og sårbarhetsanalyse. Konklusjonene der sier noe om sikkerhetstiltakene, eksempelvis om det er tider av døgnet det ikke skal være trafikk inn og ut av anlegget.

Området skal være avgrenset og sikret med fysiske sperringer. Gående og syklende skal sluses trygt forbi. Det skal også lages en plan for skilting rundt anlegget. Planen må følges av entreprenøren og kommunen eller Statens vegvesen påser at det skjer. Alle som skal jobbe på området må også ha gjennomført et sikkerhetskurs med Statens vegvesen.

– Det er et stort fokus på sikkerheten for gående og syklende forbi et anleggsområdet, sier Torgeir Bettum, drifts- og anleggssjef i Nøtterøy kommune, som opplever regelverket som tilstrekkelig.

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg organiserer mange av entreprenørene som leies inn for å utføre arbeidet.

– Regelverket rundt eksempelvis skilting er strengt og det er mitt bestemte inntrykk at det følges opp på en god måte av både byggherrene og entreprenørene, sier Thormod Hansen som er direktør for Vestfold og Telemark i bransjeforeningen.

Likevel støtter han ønsket om å snu hver stein for å øke sikkerheten.

– Det er helt på sin plass å gjennomgå regelverket etter slike hendelser, sier Hansen.