Hopp til innhold

Vil ha mer overvåking av sjøfugl

Sjøfuglene i Oslofjorden bør overvåkes bedre for å finne ut hvorfor det har blitt færre av noen bestander, mener Egil Soglo i Statens naturoppsyn. Et program overvåker og kartlegger sjøfugl i dag og Miljødirektoratet har ikke planer om å utvide det.

Naturoppsynsmann Egil Soglo
Foto: Jan Gulliksen / NRK