Hopp til innhold

Vil bruke VR-teknologi til opplæring av sjøfolk

Høgskolen i Sørøst-Norge skal finne ut hvordan moderne teknologi kan brukes til å lære opp ingeniører, sjømenn og plattformarbeidere.

Høgskolen i Sørøst-Norge forsker på bruk av VR-teknologi i utdanning.

VIRTUELL VIRKELIGHET: Ved Høgskolen i Sørøst-Norge skal man finne ut hvordan VR-briller kan brukes til opplæring av sjøfolk.

Høgskolen har nå fått 13 millioner kroner av Forskningsrådet for å finne ut hvordan VR-briller og virtuell virkelighet kan brukes som en del av utdanningen til maritim sektor.

Salman Nazir, førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge, mener teknologien har et enormt potensial.

– Den er allerede veldig avansert. Vi å ønsker bruke og eksperimentere med denne teknologien.

Han tror slike verktøy vil bli tatt i bruk i en rekke sektorer de neste årene.

– Dette er en morsom måte å lære seg ting på. Store simulatorer er dyre og krever mye vedlikehold. Her kan man oppleve og trene på vanskelige situasjoner overalt.

Utviklingen går fort

Høgskolen samarbeider blant annet med simulatorprodusenten Kongsberg Digital. Forskningsleder Stig-Einar Wiggen mener VR-briller kan brukes som et supplement til de store simulatorene man bruker til opplæring i dag.

– Lettbente løsninger etterspørres i større grad enn tidligere. Våre kunder ønsker å kunne trene hvor som helst og når som helst.

– Vi ønsker å finne ut hvor denne teknologien kan brukes for å bedre læringsutbyttet, forteller Wiggen.