Regiongeolog: - Vi kan ha potensielle verdier i milliardklassen

ULEFOSS (NRK): Fensfeltet er lite, men innholdsrikt. Området har store forekomster av metaller som er etterspurt i hele Europa.

Regionsgeolog Sven Dahlgren i gamle gruvene

Regionsgeolog Sven Dahlgren viser frem Søvitt: som for første gang i verdenssammenheng ble oppdaget her i gruvene på Ulefoss. Steinen fikk sitt navn etter Søve gård.

Foto: Jeanett Pettersen / NRK

– Stedet er ikke sammenlignbart med noe annet område i Norge, forteller regiongeolog Sven Dahlgren.

Dahlgren skal nå kartlegge Fensfeltet. Dette vil skje gjennom et prosjekt som er tenkt å gå over 4 år, med en finansiell ramme på 8 millioner kroner.

– Vår jobb er å legge basisen for hva det offentlige kan gjøre i fremtiden. Det handler om hvor kommunen kan grave i forhold til radioaktivitet, og om hvor folk kan bo.

Unikt område

Når man skuer utover Fensfeltet ser man for det meste jorder. Men slik har det ikke alltid vært. Etter siste istid gikk havet høyere og breene som lå de, r dekte til fjellene med sand og søle.

Oversiktsbilde Fensfeltet

Fensfeltet består for det meste av jorder. Men tidligere lå det en vulkan på området.

Foto: Jeanett Pettersen / NRK

– Fjellet som ble dekt til var deler av en nå fjernet vulkan. Vulkanen lå 2-3000 meter opp her. Vulkanen er blitt fjernet av geologiske krefter gjennom 580 millioner år.

Ingen har klart å kartlegge feltets bergarter tidligere, fordi det er ingen fjell å se. Det ble gjort boringer ved Fen gamle skole i 2012, og da fant de store mengder med sjeldne jordartsmetaller. Dahlgren sier disse kan være interessante for fremtiden:

– Metallene brukes i alle mulige hightec- og miljøprodukter. De er en vesentlig bestanddel i grønn teknologi, slik som vindmøller og elbiler. De er også i bruk i alle PC-er, mobiltelefoner og mye annet vi har i hus og hjem.

Gruvedrift

Dahlgren skal også se på de ulike geologiske forekomstene i gruvene. Dette er viktig for å få en oversikt over hvordan Fensfeltet er dannet. Her finnes steinen søvitt, som inneholder niob, som er definert som kritisk i Europa:

Gamle jerngruver på Ulefoss

Det var gruvedrift på Fensfeltet i flere perioder. De leverte jernmalm til Ulefoss jernverk.

Foto: Jeanett Pettersen / NRK

– Det brukes som legeringsmetall for stål i turbiner, som skal tåle høy temperatur, slik som i jetfly. Noe av det som nå skal undersøkes, er om vi kanskje har ressurser her som kan være interessante i fremtiden.

Radioaktive stoffer

I Fenbukta ved Norsjø ligger også de gamle jerngruvene. Her finner vi den største forekomsten i hele Europa av det radioaktive stoffet thorium. I prosjektet skal de kartlegge mer nøyaktig hvor det ligger.

– Thorium kan være en mulig fremtidsressurs i Europa, som brensel i kjernekraftverk, avslutter Dahlgren.