Kritiserer kjøp av eldreplasser

Det er et skrikende behov for sykehjemsplasser i Nome kommune. Kommunen får nå kraftig kritikk for at de må leie plasser til de eldre.

Det ett år gamle sykehjemmet har plass til 70 beboere. Men det er ikke nok, for nå må kommunen leie plass til eldre ved det gamle sykehjemmet som er solgt til private.

Og lokalpolitikerne i kommunen får kraftig kritikk av innbyggerne.

Bygget til 70 med protester

Pleie- og omsorg
Foto: Janerik Henriksson/Scan-Foto, FLT-PICA, Janerik Henriksson, code 50010

Da dørene til det nye sykehjemmet i Nome åpnet var det mange som mente at det var altfor lite, og et mindretall i kommunen ville at det skulle ha plass til 80 beboerer.

Mindretallet fikk altså rett, for i dag er behovet så stort for nye sykehjemsplasser at kommunen har måttet leie flere nye plasser på Bjervatun. Det gamle sykehjemmet er solgt til private, til tross for sterke protester fra flere lokalpolitikere.

Arbeiderpartiet i Nome stemte for at det nye sykehjemmet bare skulle ha 70 plasser, men nå innrømmer gruppeleder Anne Lia at sykehjemmet er for lite.

– Vi har bygget et for lite sykehjem, men vi må ha penger til driften og det har vi ikke dersom det skal være på 80 plasser, sier hun.

Folk reagerer sterkt

Folk på gata i Ulefoss har helt klare formeninger om hva de mener om det kommunen nå gjør.

De mener at det er helt hull i hodet at de ikke bygget stort nok da de først bygget noe nytt. Galskap og trist og ufattelig er andre reaksjoner.

Men denne kritikken fra lokalbefolkningen vil ikke Anne Lia godta helt uten videre.

– Dersom vi ikke har penger til sykepleiere og hjelpepersonell så hjelper det ikke å ha et sykehjem med 80 plasser. Da må en jo stenge avdelinger og er dermed like langt, sier Lia.