Hopp til innhold

Utset prosjekt om karbonfangst

Regjeringa droppar vidare arbeid med eit fangstanlegg for CO₂ ved Yaras fabrikk på Herøya. Norcem i Brevik får tilbod om støtte til meir forprosjektering, men regjeringa utset avgjerda om karbonfangst og lagring til 2021.