Hopp til innhold

Tvangsinnleggelse i Høyesterett

Høyesterett behandler i dag saken der en kvinne er på en institusjon i Vestfold mot sin vilje. Hennes advokat Erik Bryn Tvedt sier dommen vil skape presedens om hun får medhold eller ikke. Hun fikk ikke medhold i tingretten eller lagmannsretten.