Hopp til innhold

Tungt narkomane fikk medisiner

I to år fikk heroinmisbrukere i Tønsberg medisiner for å unngå at de tok overdoser. Dermed fikk de et liv mindre styrt av rus, forteller prosjektleder Stian Aas.

Stian Aas

Stian Aas var leder for et prosjekt der heroinmisbrukere daglig fikk suboxone, som tar vekk suget etter stoff. Prosjektet er avsluttet, men han håper narkomane kan få samme tilbud.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

I flere år har det vært mye heroin i Tønsberg.

– Det er relativt sett flere her som bruker heroin enn andre steder i nærområdet, sier prosjektleder Stian Aas.

Han er også avdelingsleder for Feltpleien, som er et lavterskeltiltak for tungt belastede rusmisbrukere i Tønsberg kommune. For å redusere faren for overdoser, satte de i gang prosjektet suboxoneprosjektet etter at de fikk grønt lys fra Fylkesmannen i Vestfold.

– Målet var å redusere faren for overdoser. Så lenge folk injiserer heroin daglig, utsetter de seg for høy grad av risiko, sier Stian Aas.

Trolig færre overdoser

Suboxone

Suboxone blir gitt til opiatavhengige. Medisinen er en slags gelatinplate som skal legges under tungen for at virkestoffene skal bli tatt opp i kroppen.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

27 narkomane fikk i 2011–2013 utdelt suboxone. Suboxone er et preparat som tar vekk abstinensen og suget etter narkotika. Personene som var med, hadde tatt overdose minst én gang. Tre av dem hadde tatt overdose over 20 ganger.

– Mange av dem som ville bli med i prosjektet, var oppriktig redd for at livet snart var slutt på grunn av måten de levde på, sier Aas.

Ingen av deltakerne var i en form for annen behandling da de startet. I mer eller mindre grad i to år fikk de suboxone hver dag.

– Det ga folk fri i hodet til å bry seg om andre ting i stedet for å jage heroin, sier Stian Aas.

– Ble det færre overdoser i perioden?

– Det har vi ikke fått noen tall på. Men det er sannsynlig at det har gjort en forskjell i og med at 27 personer i ulike perioder daglig har fått tilbud om medisin som reduserer risiko for overdoser, sier Stian Aas.

Rus styrte ikke livet lenger

Helsepersonell kontrollerte om de narkomane var i stand til å få suboxone og helsepersonell var til stede mens brukerne tok medikamentet. Nå er evalueringen av prosjektet ferdig. Flere av de narkomane bedret livet sitt med denne behandlingen, kan vi lese i rapporten.

Her er noen resultater:

  • Rusmisbrukeren selv oppga at de opplevde større kontroll over eget liv
  • Livet var mindre styrt av rus
  • De fortalte at de satte færre sprøyter
  • Halvparten av deltakerne ville ha videre behandling som legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

– Folk ble ikke rusfrie, men vi har fått mange personer med store hjelpebehov mer knyttet til hjelpeinstanser. Gjennom den daglige utleveringen har vi etablert noen bånd, som fortsatt er der, sier Stian Aas.

– Hva tenker du om at to av deltakerne tok overdose eller tok livet sitt?

– Det er tragisk. Men det viser også at denne gruppa som lever med rus og psykiske lidelser, lever risikoutsatt, sier han.

Ved utgangen av 2013 ble prøveprosjektet avsluttet. Han håper det blir et varig tilbud.