Hopp til innhold

Tordner mot egen regjering

Togdrømmer gikk i knas for en rekke kommuner og flere hundre boligeeiere må leve i uvisshet.

Ordfører Erik Bringedal i Larvik på kontoret. Er skuffet over mangel på togplaner.

UHOLDBART: Ordfører i Larvik, Erik Bringedal (H), er slett ikke fornøyd med det regjeringen har prioritert.

Foto: Richard Aune / NRK

Regjeringens transportplan (NTP) for de neste 12 årene setter flere byer i en vanskelig posisjon.

I Larvik blir hele sentrum liggende fastlåst, og byens attraktive sjøfront ligger under skinner som før. I Rogaland drømte de om enda flere folk på toget.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide beklager at det ikke er penger til å gjøre ferdig alt.

Totalt planlegges det å bruke 393 milliarder kroner på jernbane. Men ikke for å bygge Intercity ferdig fram til Halden, Lillehammer og Larvik.

Han lover likevel at togtilbudet blir veldig mye bedre også der.

Det gjør ikke Høyre-ordfører Erik Bringedal i Larvik blidere. Tusenvis av mennesker rammes av denne utsettelsen.

Indre havn Larvik

Håpet var å få jernbanen vekk fra sjøfronten og bygge en ny bydel der.

Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

Rammes dobbelt

I Larvik så man for seg en framtid med en ny stasjon i sentrum og byutvikling rundt.

Sjøfronten skulle frigjøres. Boligområdene rundt byen skulle slippe togtrafikk tett på husveggen. Toget skulle under bakken.

– Vi har jobbet med dette siden 2012, sier Bringedal og er skuffet.

I august 2019 vedtok politikerne i Larvik hvor toget skulle gå. Alt var klart og ferdig forhandlet.

Nå er det skjøvet ut i det blå.

– Det er kanskje enda verre, mener ordføreren.

Han ville heller hatt et klart svar om at det ikke blir noe av. Nå frykter han at all byutvikling stopper helt opp.

Bringedal peker ut av sitt eget kontorvindu. Torvet og omliggende bygg blir nå fastlåst i en Intercity-plan ingen vet hvor ender. Også hans eget kontor er i den røde sonen.

– Dette er helt uholdbart, tordner han mot egen regjering.

Beboerne i 200 boliger vet nå ikke når hjemmene deres skal rives.

Satt på vent

I 2009 stod dobbeltsporet på Jærbanen mellom Stavanger og Sandnes ferdig. Det har gitt kraftig vekst i antall passasjerer.

Derfor er skuffelsen stor på Jæren i dag over at dobbeltsporet fra Sandnes til Nærbø ikke er med i regjeringens transportplaner.

Målet på sikt er dobbeltspor helt til Egersund.

– Dette er skuffende. Vi har kommet langt i planleggingen og ønsker vekst langs Jærbanen, men dette setter oss tilbake i dette arbeidet, sier ordfører i Klepp, Sigmund Rolfsen (Ap).

Sigmund Rolfsen

SKUFFET: Sigmund Rolfsen i Klepp kommune er heller ikke fornøyd med satsingen på Jærbanen.

Foto: Erik Waage / NRK

Han viser til at Rogaland fylkeskommune og kommunene fra Stavanger til Egersund har satt av om lag 90 millioner kroner til å planlegge dobbeltsporet.

– Dobbeltspor på Jærbanen har vært en fanesak for Høyre. Nå ser vi at regjeringen dessverre ikke prioriterer dette, sier Klepp-ordføreren.

Det er et bitte lite håp om at Stortinget kan endre på noe.

Et tog på Vestfoldbanen i Larvik.

STENGER SJØFRONTEN: Siden 1881 har jernbanen sperret mellom sjøen og Larvik by.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

Vurderer behov

En jernbane nordover fra Bodø har vært heftig diskutert i flere år, som skal gå fra Fauske til Tromsø med sidespor til Harstad.

Folket i Nord-Norge ønsker seg en slik jernbane. Det gjør også Frp, SV, MDG og Senterpartiet.

Ordfører i Tromsø kommune, Gunnar Wilhelmsen hadde håpet på en forpliktende tekst om Nord-Norgebanen.

Gunnar Wilhelmsen

SKREMMENDE: Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, mener det er skremmende at regjeringen skal vurdere om det er behov for Nord-Norgebanen.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

– Det som er skremmende når det gjelder dette, det er at de sier de skal definere om det er behov for Nord-Norgebanen.

Regjeringen vil avvente en såkalt konseptvalgutredning i 2023. Det er en faglig utredning av alternative måter for å løse et behov på.

– Det er helt feil problemstilling. Det som er helt sikkert er at det er behov for Nord-Norgebanen og da må man prioritere det, sier Wilhelmsen.

Samferdselsministeren sier de vil komme tilbake til hva som skal skje med de fastlåste byene når transportplanen er forhandlet med Stortinget.