Hopp til innhold

Tomme pulter ved skolestart

28 elever møtte ikke opp til skolestart i Skien. – Det er ofte personer som har reist til hjemlandet sitt og kombinerer dette med en ferie, som ikke møter, sier oppvekstsjef Grete Gjelten.

Klyve skole.

Flere pulter sto tomme ved Klyve skole ved skolestart.

Foto: Richard Aune / NRK

Da skolen starta igjen for to uker siden sto 28 pulter tomme ved skolene i Skien. Årsaken var alt fra forlenga ferie til sykdom og flyforsinkelser.

Grete Gjelten

Oppvekstsjef Grete Gjelten i Skien synes fraværet er for høyt første skoledag.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Oppvekstsjef Grete Gjelten mener tallet er høyt.

– Jeg synes det er et høyt antall på første skoledag, sier Gjelten.

Gjelten mener likevel fraværet første skoledag ved de 21 skiensskolene var på nivå fra tidligere år.

NAV og barnevernet får beskjed

Med 496 elever er Klyve skole Skiens største barneskole. Her mangla 16 elever ved skolestart, og fremdeles har ikke alle møtt, sier rektor Jan Salmi.

Jan Salmi, rektor ved Klyve skole

Rektor Jan Salmi ved Klyve skole i Skien.

Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

– De aller fleste har møtt opp i løpet av den første uka, det er tre som ikke har møtt frem til nå, mer der har vi fått avklart hvor de er, sier Salmi.

Elever som ikke møter opp etter en uke blir det meldt fra om til skolekontoret, NAV og barnevernet. Etter mer enn to uker blir de skrevet ut av skolen. Ifølge Gjelten er det noen som velger å ikke møte opp, til tross for avslag på permisjonssøknaden.

– Jeg synes at de 190 dagene er så viktige, at jeg skulle ønske at alle møtte opp. Jeg synes det er trist at noen overser skolens begrunnelse til å si nei, sier Gjelten.

Dersom skolen har sagt nei til permisjon og elevene likevel er borte, får barneskoleelever dette registrert som ugyldig fravær, mens ungdomskolelever kan få nedsatt ordenskarakter.

I nabobyen Porsgrunn er det ingen samla oversikt over hvor mange som ikke møtte til skolestart.