Hopp til innhold

Tok private byggeoppdrag – var saksbehandler og byggesaksleder samtidig

Den pensjonerte byggesakslederen i Tjøme kommune bygde både et hus og en hytte for private kunder mens han ledet byggesaksavdelingen kommunen.

Skisse

SAMARBEID: Arkitekt Rune Breili og tidligere byggesaksleder Harald Svendsen har samarbeidet om et boligprosjekt i Kikutveien.

Foto: Emira Holmøy / Tønsbergs Blad

Harald Svendsen hadde i likhet med sin etterfølger, et firma ved siden av jobben i kommunen. Etterfølgeren ble tidligere i år suspendert med umiddelbar virkning da det ble kjent at han hadde et konsulentfirma på si og tok betalt for å hjelpe folk med byggesøknader.

– Dette er en alvorlig sak og et brudd på arbeidsreglementet og etiske retningslinjer, sa rådmann Christine Norum da.

Svendsen etablerte et enkeltpersonforetak Ing H Svendsen i 1999, ett år etter at han hadde begynt å jobbe i kommunen. Arbeidsgiveren hans fikk etter hvert vite at han hadde et firma på si.

– Ja, det var vi klar over. Jeg og rådmannen tok en prat med ham om det. Han fortalte at firma hans var sovende, ikke i aktivitet. Han sa han måtte ha det for å ikke miste sin entreprenørautorisasjon og sentralgodkjenning, sier kommunalsjef Gunnar Rougnø.

Han husker ikke når det var de hadde samtalen med Svendsen. Han forklarer at siden firmaet ikke var aktivt, var det greit for kommunen

Ikke sovende likevel

Svendsen begynte å jobbe som byggesaksbehandler på Tjøme i 1998. I 2008 ble han byggesaksleder, noe han var helt fram til han pensjonerte seg i 2016. Men i motsetning til hva han selv og arbeidsgiver sier, var ikke foretaket Ing H Svensen sovende.

I 2003 kjøpte han en tomt i Kikutveien på Tjøme. I 2004 søkte han kommunen om byggetillatelse til å oppføre en bolig og garasje med samlet bruksareal på 297,8 kvadratmeter.

Firmaet hans står oppført både som tiltakshaver og ansvarlig søker. Eiendommen ble lagt ut for salg før arbeidene startet. Huset sto ferdig mai 2005, prislappen var 2. 700 0000 kroner.

I 2007 søkte firmaet hans ansvarsrett for å bygge en hytte og en ny vei til en hytte for en kunde fra Nøtterøy i Nore og Uvdal kommune. Firmaet fikk ansvar for hele tiltaket. Ferdig attest ble gitt mars 2016. Da var Svendsen fortsatt byggesaksleder i Tjøme kommune.

I 2008 startet han å jobbe med en dispensasjonssøknad for en kunde i Horten kommune. I 2009 søkte firmaet hans om bruksendring og endret fasade for to bygårder i Torggata i Horten. Mars 2010 jobbet han fortsatt med saken.

Juni 2010 søker Ing H Svendsen på vegne av en kunde på Nøtterøy, om å bygge anneks i Nedre Fjærholmvei. Firmaet hans får ansvar for hele tiltaket. September 2013 søkes det om ferdigattest.

Avventer granskingsrapporten

Kommunalsjef Gunnar Rougnø ønsker ikke å kommentere aktiviteten til Svendsens firma.

– Jeg ønsker ikke å kommentere dine opplysninger vedrørende aktiviteter i firmaet. Jeg kjenner ikke til dette. Jeg antar at granskingen vil avdekke de reelle forhold, og finner det derfor riktig å avvente rapporten før eventuelle kommentarer gis, sier Rougnø.

Siden begynnelsen av august har det pågått en omfattende ekstern gransking av byggesaksavdelingen på Tjøme etter mistanker om sammenblanding av interesser og korrupsjonslignende forhold. Granskingen skal blant annet belyse habiliteten til begge byggesakslederne og deres bindinger til arkitektfirma Rune Breili & partner MNAL.

Arkitektfirmaet har hatt mange oppdrag for ressurssterke hytteeiere på Tjøme. Sakene er behandlet av byggesaksavdelingen i Tjøme kommune. Byggesakslederen som tidligere i år ble suspendert, jobbet som daglig leder hos Breili i tre år fra 2011, før han gikk tilbake til byggesaksavdelingen i Tjøme kommune. Harald Svendsen ble ansatt hos Breili på timebasis rett etter at han ble pensjonist i fjor.

Skisse

SAMARBEID: Arkitekt Rune Breili og tidligere byggesaksleder Harald Svendsen har samarbeidet om et boligprosjekt i Kikutveien.

Foto: Emira Holmøy / Tønsbergs Blad

Breili tegnet Svendsens boligprosjekt

Det er ikke første gang Svendsen og Breili har samarbeidet.

Huset i Kikutveien på Tjøme som Svendsen solgte som prosjekt, er tegnet av arkitekt Rune Breili.

– Hvor mange prosjekter har dere samarbeidet om med Svendsen mens han jobbet i kommunen?

– De tingene der er en del av granskingen. Der har jeg redegjort for det. Jeg tror vi skal vente til rapporten kommer, svarer Breili.

Da Svendsen bygget huset sitt i Mølledammen, fikk han litt hjelp fra Breili og Kystutvikling AS.

– Jeg ba om å få se på tegningene, og kom med noen kommentarer. Jeg foreslo blant annet at han skulle vri bygget litt. Jeg sa kort og godt hva jeg mente. Men jeg har ikke hatt noe med prosjekteringen å gjøre, sa Breili tidligere.

Tegningene Svendsen sendte inn til kommunen er svært like de tegningene arkitekt Rune Breili tegnet da han jobbet hos Kystutvikling AS i 2010. Breili vedgår at det er godt mulig at Svendsen fikk noe hjelp fra Kystutvikling og at det ligger i gråsonen innenfor de etiske reglene for arkitekter. Der sier punkt 5.6 at: «Arkitekter skal ikke gi provisjoner, gaver eller andre ytelser til noen som har innstillende eller besluttende myndighet ved oppdragstildeling eller saksavgjørelser ...»

Vi har sendt et forespørsel til Harald Svendsen om å kommentere saken. Han har ikke svart på henvendelse.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark