Hopp til innhold

Mister autorisasjonen etter underslag fra utviklingshemmede

Statens helsetilsyn forkaster klage fra to hjelpepleiere i Vestfold.

Nordby Shopping Center, Svinesund

BETALTE VARER: To hjelpepleiere i Vestfold er fratatt autorisasjonen etter at de fikk to psykisk utviklingshemmede til å betale varer for seg under en tur til Sverige i 2013.

Foto: Rainer Prang / NRK

To hjelpepleiere fra Vestfold mistet i februar i år sin autorisasjon etter at de underslo penger fra to utviklingshemmede de hadde ansvaret for. De psykisk utviklingshemmede bodde på en bolig i indre Vestfold da tillitsbruddet fant sted.

Det var under en Sverigetur til kjøpesenteret Nordby sommeren 2013 at de to pleierne fikk beboerne til å betale for sine varer.

– Hjelpepleierne fikk beboerne til å betale varer for til sammen 1000–1300 kroner for seg, har Linda Endrestad, fagsjef i helse- og sosialavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold tidligere fortalt NRK.

Kan svekke tillit

Hjelpepleierne har begge klaget på vedtakene fra Helsetilsynet, men klagene er nå avvist. Den ene av kvinnene skrev i sin klage at hun har vært ansatt i 20 år uten anmerkninger og mener det burde vært tatt mer menneskelige hensyn i saken.

Statens helsetilsynet skriver i sin vurdering at forholdene var svært alvorlige, og at hensynet til allmennhetens tillit samt kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgstjenesten veier tyngre enn hensynet til det enkelte helsepersonell.

– Jeg kjenner ikke denne saken, men generelt når vi avviser en klage, er det fordi vi mener at vi har fattet et riktig vedtak i utgangspunktet, sier kommunikasjonsdirektør i Helsetilsynet Nina Vedholm.

– Svært alvorlig sak

Det var kommunen omsorgsboligen ligger i som politianmeldte kvinnene etter en klage fra beboernes verge.

– Fylkesmannen ser selvsagt svært alvorlig på at ansatte i en kommune underslår penger fra to tjenestemottakere, sa Endrestad til NRK i februar.

Etter at hendelsen ble kjent fikk kvinnene sparken fra omsorgsboligen og vedtok hvert sitt forelegg på 8000 kroner for underslag.

Saken er sendt videre til Statens helsepersonellnemnd for klagebehandling.

LES OGSÅ: Kraftig økning i norske butikktyverier