Til India

Illusjonisten Alexx Alexxander reiser for første gang på turnee til India. Alexxander er oppvokst på Nøtterøy og ble kjent fra Norske Talenter. I dag gjestet han Vestfoldsendinga og greide i hvert fall å lure programleder Elisabeth Tøtte Hansen.

Alex Alexxanders seddeltriks