Hopp til innhold

Terrortiltalt dømmes til 12 års fengsel for chatting: Anker

Dømmes for første gang i Norge for handlinger på internett. Forsvarer stiller seg undrende til at straffen blir så streng.

Oslo Tinghus, tinghuset i Oslo

DØMT: Oslo tingrett har dømt 25-åringen til 12 års fengsel.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

25-åringen har vært tiltalt for tre forsøk på å medvirke til terrorangrep i London, Danmark og et ukjent land via chattegrupper han var administrator for.

25-åringen var også tiltalt for å ha deltatt i terrorgruppa IS.

Likestilles som fremmedkriger

Nå er han dømt til 12 års fengsel. Dommen er enstemmig.

25-åringen dømmes for deltakelse i terrororganisasjonen IS og oppfordringer til terrorhandlinger i Danmark og England.

Han frifinnes for punktet om forsøk på medvirkning til terrorangrep i et ukjent land.

Saken er spesiell fordi det ikke tidligere er domfelt noen i Norge etter terrorbestemmelsene i denne delen av straffeloven, for handlinger som utelukkende er foretatt via internett, viser retten til.

Retten mener i utgangspunktet at handlinger begått på internett, isolert sett kan være mindre straffverdige enn fysiske deltakelser i voldshandlinger.

Likevel mener retten i denne saken at 25-åringens bidrag på internett må likestilles med å være en fysisk deltaker i IS som fremmedkriger, fordi tiltalte har vært så aktiv som han har vært, står det i dommen.

Har anket

Forsvarer Brynjar Meling stiller seg undrende til at straffen blir så streng som den gjør.

– Det er den første saken vi har i Norge som kun dreier seg om chatting på nett og deling av info på nett. Jeg har snakket med tiltalte, og han har allerede anket, sier Meling

– Vi skal gå igjennom og se hvor langt anken rekker. Han er glad for å bli trodd på at han ikke hadde terrorhensikt på noen av punktene, men reagerer sterkt på straffutmåling, sier Meling.

Advokat Brynjar Meling

FORSVARER: Brynjar Meling er 25-åringens forsvarer.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Ba om 15 år

Aktoratet ba om 15 år for den terrortiltalte mannen tidligere i juni.

De mente 25-åringen har vært en betydelig bidragsyter til IS på nett og bidratt til å rettferdiggjøre terrorhandlinger.

Statsadvokat Geir Evanger uttalte at dette er en av de alvorligste terrorsakene som har gått for norske domstoler når det gjelder terror.

– Bare Breivik-saken og Manhaus-saken er alvorligere etter vår oppfatning, sa Evanger til NRK i juni.

Har vært IS-medlem

Retten har lagt avgjørende vekt på beslagene i saken og 25-åringens omfattende aktivitet i de ulike gruppene på internett.

– Etter rettens oppfatning taler innholdet med overveldende styrke for at tiltalte har vært medlem av en terrororganisasjon, står det i dommen.

Retten er ikke i tvil om at 25-åringen har handlet forsettlig og at handlingene har bidratt til å opprettholde IS som terrororganisasjon og at mannen har vært deltaker i IS, skriver de.

Da 25-åringen ble fratatt sin telefon og pc i England, skaffet seg ny smarttelefon og lastet ned programvare for kryptering så fort han var tilbake i Norge.

Han kontaktet sentrale medlemmer av IS-gruppene på internett for å forsikre seg om at han på nytt kunne få tilgang til materialet, går det fram av dommen.

Nektet straffskyld

25-åringen har hele tiden nektet straffskyld på alle punktene om terror.

– Min klient har hele tiden sagt at han ikke hadde terrorhensikt eller ikke hatt forståelsen av at noe av det han chattet om, kom til å bli til noe. Retten har for en del av forholdene lagt det til grunn og ikke dømt han for å ha forsøkt å medvirke til terrorhandling, men tatt han til dels for terroroppfordringer, sier forsvarer, Brynjar Meling.

Han er også dømt for ett forhold hvor retten sier at det er forskjell på medvirkning og forsøk på medvirkning, viser Meling til.

– Det er spesielt med en dom der det kun er chatting som fører til en så streng straff, sier forsvareren.

Han viser til at andre er dømt til ni års fengsel for å ha sendt mennesker i døden til Syria og syv år for forsøk på å lage bomber som skulle sprenge Jyllandsposten.

– Da blir det stor forskjell i straffeutmålingen. Det skal vi se på, i tillegg til at vi skal se på skyldspørsmålet på noen av punktene, sier Meling.

Dommen vektlegger to tidligere terrordommer fra Høyesterett.

Retten mener avgjørelsene samlet sett viser at Høyesterett nå har lagt seg på et høyere straffenivå, sammenliknet med nivået før 2015.

Fant meldinger

PST fant blant annet meldinger fra 25-åringen på mobilen til den britiske terrordømte kvinnen, Safiyya Shaikh.

Hun ble dømt til livstid i England i fjor for å ha planlagt å gjennomføre et terrorangrep mot St. Pauls katedral i London.

Kvinnen hadde også kontakt med 25-åringen i juni 2019 i en chatt i det sosiale mediet Conversation.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark