Hopp til innhold

Vil løse fiskegåten i Oslofjorden

Oslofjorden er syk og fisken rømmer. – I 20 år har vi lurt på hva som skjer med fjorden vår, sier nasjonaparkforvalter.

Torsk

TORSK UNDER VANN: Forskere skal prøve å finne ut av årsaken til at torsken rømmer fra Oslofjorden.

Foto: Robert Hansen / NRK

Forskere skal bruke 30 millioner kroner på å kartlegge sjøbunnen. Håpet er at bedre kunnskap kan redde Oslofjorden på sikt.

– Vi har prøvd å finne ut hva som skjer med fjorden vår i 20 år. Det er ganske alvorlig, sier forvalter Bjørn Strandli i Færder nasjonalpark.

Han mener det er helt nødvendig å få denne kunnskapen på plass nå, slik at man kan få oppslutning til nødvendige tiltak for å redde fisken.

Gjennom pilotprosjektet som starter i Færder- og Hvaler nasjonalpark, skal forskerne finne ut mer om tilstanden under vannet.

– Prosjektet er viktig for å forstå hvorfor torsken og annen fisk har forsvunnet, sier Strandli.

Han forteller at fisken blir borte fra fjorden, men overlever i andre, «friskere» områder. Men det er håp.

– Det er livsgrunnlag i Oslofjorden, men da må vi gjøre noe. Først må vi sørge for at ting ikke blir verre, og så må vi etter hvert forbedre miljøtilstanden i fjorden.

Prosjektet som nå er satt i gang, heter «Frisk Oslofjord».

– Vil dere klare å friskmelde Oslofjorden?

– Oslofjorden vil alltid være påvirket av mennesker, men i dag er påvirkningen for stor. Oslofjorden kan aldri bli et uberørt sjøområde, til det er for mye jordpartikler og næringssalter som renner ut i fjorden. Men etter hvert må vi rydde opp i miljøgiftene, sier Strandli.

Teller fisk

Kongsberggruppen er med på prosjektet, og de siste ukene har det vært en teststasjon nord for Bolærne utenfor Nøtterøy. Der er det mulig å telle hvor mange fisk som svømmer forbi, og hva slags type fisk det er.

Ekkolodd

EKKOLODD: Ved hjelp av dette ekkoloddet kan man måle hvor mange fisk som svømmer forbi, og hva slags fisk det er.

Foto: Kongsberggruppen

– Vi har satt ut et ekkolodd som måler biomassen i havet. Det måler hva slags type fisk det er, og hva slags liv det er i havet. Over tid vil vi kunne hente inn informasjon som er viktig for å kartlegge fjorden, sier Bjørn Jalving, direktør for subseavirksomheten i Kongsberg Maritime.

Forskningsleder ved Havforskningsinstituttet, Frithjof Moy, opplyser at bestanden av kysttorsk i Oslofjorden er historisk lav. Han sier det kan være flere grunner til at fisken har hatt dårlige vilkår i fjorden.

– Det kan være grumsete vann, utbygging og forverring av fiskens leveområder som gjør at yngelen år for år blir redusert. Torsken trekker også lenger ut når oppvekstområdene inne i fjorden blir dårligere.

Fritjof Moy

LAV FISKEBESTAND: Frithjof Moy sier at det kan være flere årsaker til at torskebestanden i Oslofjorden er lav.

Foto: Robert Hansen / NRK

Han sier videre at tang – og tareskogene er et viktig matfat for kysttorsken og andre fiskearter. Grumsete vann hindrer lyset, så utbredelsen av tang og tare i dypet blir redusert. Områdene med vegetasjon som gir gode oppvekstvilkår for fisken, blir stadig mindre.

Det er satt av 30 millioner kroner til prosjektet som skal vare i tre år.