Hopp til innhold

Dårligst på akuttpsykiatri

Telemark er dårligst i landet på akuttpsykiatri, ifølge en rapport fra Sosial- og helsedirektoratet.

Psykiatri
Foto: Scanpix

Akuttpsykiatrien på Sykehuset Telemark har konstant overbelegg, og kommunene må settes i bedre stand til å forbedre bo- og aktivitetstilbudet, slik at man raskere kan skrive ut pasientene.

Overlege ved Sykehuset Telemark, Egil Waldenstrøm, sier at dette er svært viktig.

Flere grunner til problemene

Han mener at underskudd på psykiatere og psykologer i tillegg til dårlig tilbud til tverrfaglig rusbehandling må ta deler av skylden for at Telemark kommer så dårlig ut.

- Det er slik at vi ser det som et stort problem at veldig mange av pasientene på akuttpsykiatrisk har betydelige rusproblemer i tillegg til psykiske lidelser, sier Waldenstrøm.

Har et godt tilbud nå

Virksomhetsleder for rus og psykiatri i Porsgrunn kommune, Hanne Karlberg mener de har et godt tilbud til sine brukere.

- Per dags dato har vi hatt en søker i løpet av de siste ukene og det er den eneste som står på venteliste, så må vi være fornøyde, sier hun.

Hun innrømmer likevel at de har et forbedringspotensiale.

- Vi ser at vi i gruppen ungdom med psykiske problemer har en utfordring. Disse har ofte en dobbeldiagnose og det er vanskelig å bosette dem, sier Karlberg.