Taus om homo-vigsel

I dag avgjør kirkemøtet spørsmålet om vigsel for likekjønnede. Den kommende biskopen i Tunsberg bispedømme ønsker ikke å si hva han mener om saken.

Per Arne Dahl.

Den 12. mars i år ble det klart at Per Arne Dahl blir ny biskop i Tunsberg. – Jeg har et stort behov for å tre litt tilbake og fordype meg i mange viktige spørsmål fram til jeg skal vigsles 21. september, sier han. (arkivbilde)

Foto: Anders Wam Bjerkeseth / NRK

På årets kirkemøte, som nå pågår i Kristiansand, ble vigselsrett for likekjønnede heftig diskutert gjennom hele helgen.

I dag får vi resultatet av avstemningen.

Se direkte:

Vil ikke svare

Mens den nåværende biskopen i Tunsberg, Laila Riksaasen Dahl, sier ja til vigsel av likekjønnede, ønsker den kommende biskopen, Per Arne Dahl, ikke å uttale seg.

– Nå er det tre uker siden jeg ble utnevnt og da stilte jeg villig opp for media, men nå er jeg i en fase hvor jeg skal få lov til å lese og skrive litt fram til jeg blir vigslet den 21. september. Jeg overlater de spørsmålene til Laila Riksaasen Dahl fram til 1. mai. Deretter fungerer domprost David Gjerp videre. Men jeg kommer sterkt tilbake når jeg er vigslet.

– Men bør ikke du som den kommende biskopen, ha en mening om dette?

– Jeg bør ha en mening og så uttrykke meninger når jeg er kommet i posisjon, men jeg tillater meg nå å få ha en studieperiode hvor jeg kan få lov til å slippe og være involvert i de daglige spørsmålene.

Les også:

Et kompromiss?

Saken om vigselsrett for likekjønnede splitter kirkefolket. Avisen Vårt Land skriver at et kompromiss kan bli løsningen – et fortsatt nei til vigsel, men ja til innføring av forbønnsliturgi.

– Så lenge vi har vigselsrett for heterofile, så vil jeg gå inn for også vigsel av likekjønnede, sier biskopen i Tunsberg, Laila Riksaasen Dahl.

– Hvorfor er dette en sak som er så splittende i kirken?

– Fordi det dreier seg om skriftsyn. Det er vårt fundament og vi tolker forskjellig, sier hun.

– Hva tror du utfallet av avstemningen vil bli?

– Det er ganske uklart, men det ser ut til at det er mange som kan gå inn for en forbønnsliturgi for allerede inngått ekteskap, hvis en samtidig kan få understreket at det klassiske kristne ekteskapet er noe annet enn det norsk lov nå har som ekteskap. Men hvordan et slikt vedtak skal se ut, gjenstår å se.