NRK Meny
Normal

Nå er kirkemøtet i gang igjen

NRK sender direkte.

I dag skal Kirkemøtet ta stilling til om likekjønnede skal få gifte seg i kirken. NRK sender direkte fra 08.45.

NETT-TV: Direkte fra debatten på Kirkemøtet i Kristiansand om homofile skal få gifte seg i kirken eller ikke.

Etter det NRK kjenner skal kirkemøtet i dag stemme over fire forslag:

  • Status quo. Den konservative fløyen kjemper for dette. Dette forslaget understreker at ekteskapet er for én mann og ei kvinne, og godkjenner ikke likekjønnet ekteskap i kirken.
  • En mellomløsning som tar utgangspunkt i at ekteskapet er for en mann og ei kvinne, men også åpner for forbønn for homofile par, men altså ikke anerkjenner to syn i kirken.
  • En mellomløsning (som også 8 av 12 biskoper har anbefalt) er å innføre en forbønn for likekjønnede par på grunnlag av den enkeltes prests pastorale skjønn og ansvar. Dette forslaget anerkjenner at det er to teologisk forankrede syn i kirken.
  • Innføre en vigselsliturgi for homofile i Den norske kirke. Den liberale fløyen kjemper for dette. Bispemøtets flertall sier det «ikke er læremessig grunnlag for å avvise at kirken bidrar til at slike ekteskap inngås».

LES: Delt om homo-vigsel

LES: – Mer usikkert enn tidligere

Tviler på ny liturgi

Biskop Tor B. Jørgensen i Sør-Hålogaland tror ikke det blir noe ny vigselsliturgi etter avstemmingen om homofilt ekteskap på kirkemøte i Kristiansand i dag.

– Jeg har ikke noe klar magefølelse om hva resultatet kommer til å bli. Jeg tror det blir jevnt i avstemmingen. Jeg blir veldig overrasket dersom vi kommer ut fra møtet og har kommet frem til at vi skal sette i gang arbeid med nye ekteskapsliturgi. Jeg tror ikke det har flertall, sier Jørgensen.

Jørgensen er ordfører i komiteen som har behandlet saken.

– Usikkert utfall

– Det nye forslaget gjør at utfallet er mer usikkert enn tidligere, sier delegat Øyvind Benestad.

Han er daglig leder i stiftelsen Mor, far og barn, som kjemper for at ekteskapet er en ordning for én mann og ei kvinne.

Ifølge Benestad skal det nye forslaget om en mellomløsning der homofile par kan få forbønn, men uten at kirken anerkjenner to syn, ha vekket interesse i begge fløyene.

– Forslaget går ut på at man vil beholde definisjonen av ekteskapet som et forhold mellom mann og kvinne. Likevel vil man åpne for en liturgi for velsignelse av homofile og lesbiske som allerede har giftet seg borgerlig.

På lørdag ble kompromissforslaget lagt fram på Kirkemøtet.

– Det som så ut til å være et nokså jevnt løp mellom to ulike syn, er forandret. Nå er det tre alternativer og dermed er det vanskeligere å se hvem som får flertall, sier Benestad.

Tidligere har delegatene vært delt i to fløyer i denne saken.

– På den ene siden stod dem som ønsket enten forbønnsliturgi eller full vigsel for likekjønnede. På den andre siden stod de som ønsket å bevare ekteskapet mellom mann og kvinne. Så var det noen usikre. Spørsmålet var da til hvilket syn de usikre ville gi sin stemme sier Benestad.

Han tror det nye forslaget vil få med seg folk fra begge fløyene.