Hopp til innhold

Stort behov for gratis matposar

Behovet for gratis matposar har auka kraftig etter at koronatiltaka vart innførte i mars. Fleire velgjerande organisasjonar har mellom 50 og 70 prosents auke. Matsentralen i Larvik har ein auke på over eitt hundre prosent i april.

Overlevering av matpose
Foto: Gry Kårstad / NRK