Bekymret for trafikken forbi skolen

Det har vært svært tett trafikk forbi Botne skole i Holmestrand i det siste. Derfor setter vegvesenet opp to midlertidige fartsdumper og ekstra belysning ved skolen.

Bentsrudkrysset E18

Statens vegvesen har gjort tiltak ved Botne skole i Holmestrand fordi trafikken har økt så mye fordi denne skolen i det siste. Her fra helgeutfarten på fylkesvei 315 mellom Bentsrudkrysset og Islandkrysset forrige fredag.

Foto: Hans Petter Reppe/NRK

Trafikken forbi Botne skole på Gullhaug har økt som følge av at Hellandbrua på E18 sør for Holmestrand åpnet for trafikk etter brukollapsen på E18.

Fredag har Statens vegvesen allerede satt opp én av de midlertidige fartsdumpene, og den andre kommer på plass til mandag. De blir satt opp ved fotgjengerovergangene der de myke trafikantene krysser fylkesvei 315. I tillegg blir det ekstra belysning her.

Fartsgrensa fordi Botne skole blir også senket fra 40 til 30 kilometer i timen, sier Odd Tandberg, byggeleder på drift og vedlikehold i vegvesenet i Vestfold.

Bekymret for ungene

Tiltakene skjer etter et møte mellom vegvesenet, Holmestrand kommune, politiet og representanter fra Botne og Ekeberg skole i formiddag. Holmestrand-ordfører Alf Johan Svele har fått tilbakemeldinger fra bekymrede ansatte særlig ved Botne skole.

– De er helt klart bekymret for om de skal bli skadd i trafikken ved skolen. I møtet oppfattet jeg det slik at rektoren og ikke minst FAU-representantene ved skolen var veldig fornøyde med tiltakene som nå blir gjort. De er viktige, sier han.

Ifølge Svele var det Botne og Ekeberg skole, via kommunen, som tok initiativ til møtet.

Odd Tandberg

Odd Tandberg i vegvesenet i Vestfold ønsker å få flere nordgående trafikanter til å bruke Holmestrand sentrum som omkjøringsvei.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Vi føler at det særlig var behov for midlertidige tiltak ved Botne skole. Ved Ekeberg skole er det tross alt lysregulering og skolepatrulje. Framover blir det viktigst å følge med på trafikken forbi denne skolen, sier Svele.

Tandberg forteller at politifolk sporadisk har passet på trafikken utenfor de to skolene etter at den begynte å øke.

– Det vil trolig bli enda mer politi på disse områdene fra og med mandag etter vinterferien. De vil særlig være ute når ungene er på vei til og fra skolen.

Vil få flere innom sentrum

Den første tida etter at Skjeggestadbrua kollapset, gikk all trafikken gjennom Holmestrand sentrum. For én uke siden åpnet Hellandbrua på E18 sør for Holmestrand for trafikk.

– Da begynte omtrent all trafikken å gå på fylkesvei 315 og over Bentsrudkrysset i stedet for gjennom sentrum. Jeg ønsker ikke mye mer trafikk gjennom sentrum, men ideelt skulle trafikken fordelt seg jevnt mellom fylkesvei 315 over Bentsrudkrysset og Holmestrand sentrum, sier Svele.

Torsdag kveld endret vegvesenet litt på Hellandkrysset, i håp om å få flere nordgående trafikanter til kjøre om Holmestrand sentrum.