Hopp til innhold

Statsråden rosar Vinje

Vinje er eit godt døme på ein kommune som gjennomfører ein vellukka integreringspolitikk. Det seier integreringsminister Jan Tore Sanner. Sanner seier at resultata vil telje med når styresmaktene bestemmer kvar nye flyktningar skal busetjast.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark