Ber om 17 års fengsel

Aktor ber om 17 år fengsel for den 64 år gamle mannen som er tiltalt for overlagt drapsforsøk etter skyteepisoden i Sandefjord.

Skytedrama Sandefjord

64-åringen benekter fortsatt straffskyld etter skytedramaet i Sandefjord 14.januar i år. Tre personer ble alvorlig skadd.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

9. november startet straffesaken mot mannen fra Sandefjord som er tiltalt for overlagt drapsforsøk på fire personer etter et skytedrama i Badeparken i Sandefjord tidligere i år.

Skyteepisoden skjedde en 14. januar, og tre av de beskutte fikk til dels alvorlige skader.

64-åringen erklærte seg ikke straffskyldig da rettsaken startet i Sandefjord tingrett. Han sier at han var hjemme da skuddene ble avfyrt.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Aktor og forsvarer

Aktor, statsadvokat Kjetil Baustad Egelie og 64-åringens forsvarer, advokat Gunhild Bergan den siste dagen av rettssaken mot 64-åringen som er tiltalt for overlagt drapsforsøk.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

– Lett og bevise svakhetene

Torsdag er siste dagen i rettssaken og aktor og forsvarer i saken kommer med sine påstander. Aktor, statsadvokat Kjetil Baustad Egelie, snakket om sin objektivitetsplikt og presiserte at de fører bevis som er relevante for saken.

– Det er påtalemyndighetens oppgave å vise retten alle bevis og å påvise svakhetene ved bevisene, sa han.

Han fortsetter med å si at det er lett å bevise svakhetene og manglene i flere av forklaringene. Han ga uttrykk for at utsagn fra vitner, blant annet tiltaltes kone, er bevis man kan se bort fra.

– Det henger sammen med lojalitet og evnen til å bortforklare, sa han.

Aktors påstand er at tiltalte må dømmes for overlagte drapsforsøk. Han la fram et utdrag av juridiske avgjørelser i saker av samme alvorlighetsgrad og minnet retten om at hendelsen har ført til utrygghet i hele Sandefjord og ikke minst vanskeligheter for de fornærmede.

Aktor mener at tiltalte må idømmes fengsel i 17 år. Strafferammen er 20 år.

– Løgn og bortforklaringer

Kjetil Baustad Egelie sa tiltales forklaringer er preget av tilpasninger, løgn og bortforklaringer.

– Tiltalte ble under avhørene om våpen, spurt 10 – 15 ganger om han hadde et ett-håndsvåpen (revolver/pistol). Det svarte han nei på. Da han det tredje avhøret ble forelagt et funn av en revolver, ble det stille i mange minutter. Tiltalte sa ikke noe. Så ba han om å snakke med sin forsvarer. Da han kom tilbake etter en stund, sa han at ha hadde glemt den, sa aktor i sin prosedyre.

La fram tre bevisgrupper

Kjetil Baustad Egelie mener bevisene som politiet har lagt fram er avgjørende. Han la fram tre bevisgrupper:

  • 1. Revolveren
  • 2. Fornærmedes gjenkjennelse
  • 3. Tiltaltes egne forklaringer som inneholder forklaringer og direkte løgn

– Revolveren er våpenet som ble brukt som ble funnet hos tiltalte. Det er bevist av Kripos, sa Aktor i sin prosedyre.

– Det finnes en hypotetisk tvil knyttet til undersøkelser av alle revolvere av samme type i hele verden, og det er selvsagt ikke gjort, sa Aktor. – Retten kan derfor se bort fra denne hypotesen.

Aktor la også vekt på at den eksterne undersøkelsen som tiltalte og forsvarer hadde fått utført av engelske eksperter, ikke er lagt fram i retten.

– Det hadde den blitt gjort dersom den hadde et annet resultat.

Han presiserte også betydningen av fingeravtrykkene på revolveren og posen den lå i der det ikke var andre fingeravtrykk.

– Det betyr at det er tiltalte som har lagt revolveren i posen. Revolveren har kruttavliringer ved fire kamre. Det beviser at det er nylig skutt med, og ikke har ligget rolig siden 70-tallet som tiltalte forklarte. Tiltalte forklarte at han er nøye med våpnene sine og pusser de etter bruk. I dette tilfellet har tiltalte hatt dårlig tid til dette, sa aktor. – Revolveren ble dessuten funnet et helt annet sted enn tiltaltes øvrige våpen.

I tillegg la aktor vekt på at de fornærmede har gjenkjent tiltalte.

– Med overlegg

Aktor plukket også fra hverandre en del andre utsagn og forklaringer fra tiltalte som ikke stemmer med faktiske forhold, vitneutsagn og funn som politiet har gjort.

Han nevnte overvåkingsbilder fra Sandefjord sentrum som er lagt fram under rettssaken.

– De funnene som er gjort er slik at det skal svært mange tilfeldigheter til om bildene som er lagt fram ikke er av tiltalte.

Aktor sier han etter dette mener å ha ført tilstrekkelig bevis for at tiltalte har skutt de fornærmede i Badeparken den 14. januar i år. Han mener at tiltalte åpenbart han gjort dette med forsett og med overlegg i den hensikt å drepe de fire han oppsøkte i parken.

Krav om oppreisning

Bistandsadvokatene til de fornærmede i saken la samlet fram krav om oppreisning i denne saken. Krav om erstatning blir fremmet i en egen rettsak senere, når ansvarsgrunnlaget i denne straffesaken er avgjort av retten.

Bistandsadvokatene redegjorde for sine klienters tilstand og livskvalitet og det ble lagt frem følgende krav om oppreisning:

  • Krav om oppreisning for et ektepar, oppad begrenset til kroner 600 000,- for kvinnen som ble skutt i hodet og i brystet og oppad begrenset til kroner 400.000,- for ektemannen som ble skutt i brystet
  • Den fornærmede mannen som er blitt lam fra livet og ned etter å ha blitt truffet av to skudd krever oppreisning begrenset oppad til kroner 500 000,-
  • Den fjerde fornærmede som ikke ble truffet, krever oppreisning oppad til kroner 200.000,- i oppreisning.

Dom i saken faller mandag 5. desember.

Rettssak, skytedrama i Sandefjord

En av mennene som ble truffet og skadet under skytingen, har tidligere vitnet i retten.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK