Hopp til innhold

Pasient lå en uke uten mat og medisin

– Vi følte de ønsket at vi skulle gi han opp, sier pasientens sønn. Pårørende har nå fått medhold i sin klage til Fylkesmannen.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har konkludert med flere lovbrudd i en tilsynssak mot Skien helsehus.

LOVBRUDD: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark konkluderer med flere lovbrudd etter at de opprettet tilsynssak mot Skien helsehus. En pasient ble liggende i en uke uten næring og viktige medisiner.

Foto: Vigdis Hella

Vinteren 2019 fikk faren et korttidsopphold på helsehuset i Skien for å avlaste kona hjemme.

Få uker senere ble han syk med en urinveisinfeksjon som trolig gikk over i blodet. Helsetilstanden ble raskt dårlig, og han raste ned i vekt.

Pårørende fikk beskjed om at de burde komme for å våke.

Sønnen klaget til Fylkesmannen på behandlingen faren fikk da han var innlagt ved Skien helsehus.

FIKK MEDHOLD: Sønnen klaget til Fylkesmannen på behandlingen som faren fikk ved Skien helsehus. Han reagerer på holdningen om at familien burde gi faren opp.

Foto: Vigdis Hella / NRK

– Det var grusomt å se han slik. Han var matt og apatisk, sier sønnen.

Han uttaler seg anonymt av hensyn til faren.

Fikk verken mat eller medisiner

Sjokket var stort da det kom fram at faren kun hadde fått væske intravenøst på helseinstitusjonen i rundt en uke. Han hadde verken fått næring eller viktige medisiner.

Kort tid etter innleggelsen vurderte helsehuset at faren ikke skulle ha livreddende behandling (HLR minus) hvis han ble dårligere.

I journalen hadde de notert at kona hadde samtykket til dette, noe hun ikke hadde forstått, ifølge sønnen.

– Det var en aggressiv holdning til at han ikke skulle behandles hvis helsetilstanden hans forverret seg, mener han.

Uforsvarlig behandling

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark mener oppfølgingen av ernæring og legemiddelhåndteringen var uforsvarlig.

Det ble ikke laget en ernæringsplan eller kartlagt status da mannen ble innlagt, konstaterer Fylkesmannen.

Videre skriver de at faren kan ha fått en knekk fordi han brått ble tatt av medisiner i en uke.

– Når vi har konkludert med lovbrudd, er det alvorlig. Det er et lovkrav at pasienter skal få forsvarlig behandling, sier fungerende fylkeslege, Mats Foshaug.

Mats Foshaug

Assisterende fylkeslege Mats Foshaug.

Foto: Privat

– Det er uforsvarlig ikke å gi medisiner en pasient skulle hatt.

Skien helsehus brøt også forsvarlighetskravet da de ikke involverte pasienten eller pårørende i vurderingen av å begrense livsforlengende behandling.

Det er ingen dokumentasjon som viser at helsehuset forsøkte å fange opp pasientens egne ønsker eller evne til å samtykke før beslutningen var tatt, mener Fylkesmannen.

Gikk ned 20 kilo

Faren kviknet til da han ble lagt inn på lungeavdelingen ved Sykehuset Telemark og fikk næring gjennom sonde.

Men tilbake på Skien helsehus ble tilstanden igjen forverret.

Da faren ble veid tre måneder etter innleggelsen, veide han 41 kilo. Det var 20 kilo mindre enn før innleggelsen.

Sønnen mener vurderingene som ble gjort kan gå utover pasientsikkerheten.

Beklager saken

Fylkesmannen har gitt Skien kommune og helsehuset frist til 1. oktober med å rette opp forholdene.

– Vi beklager at det ikke er gitt forsvarlig helsehjelp, sier kommunalsjef for helse og velferd, Erik Nordberg, i Skien kommune.

Han sier videre at det er deres ansvar å sørge for god informasjon og kommunikasjon til pårørende.

– Vi beklager at pårørende i denne situasjonen ikke har opplevd dette og at vi ikke har ivaretatt pasient og pårørende på en forsvarlig og god måte, sier Nordberg.

Helsehuset jobber nå med å følge opp Fylkesmannens tilbakemeldinger og avgjørelse.

Lever ennå

Faren bor i dag på et sykehjem i kommunen og har gått opp 14 kilo i vekt det siste året, ifølge sønnen.

– Han lever ennå og det er gledelig å se at han har gått opp i vekt. Pappas tilstand er i dag stabil og vi er godt fornøyd med pleiehjemmet han er på nå, sier sønnen.

Ifølge sønnen er faren svekket, men prater, har humor og følger med.