Skal produsere masker

Det bygges nå en fabrikk i Tønsberg som skal lage masker. Koronapandemien har ført til mangel på åndedrettsvern i hele Europa. Selskapet Sfactor AS sier de kan produsere 12 millioner masker årlig.

Maske produser av Sfactor AS