Hopp til innhold

Setter ut vann til hyttefolk

Hyttefolk ved Hallevannet i Larvik blir møtt med 10 liter vann på trappa i påsken. Det sørger Jernbaneverket for, siden deres byggearbeider i området har gjort drikkevannet grumsete.

Utsikt fra Vassbotn-brua

I forbindelse med bygging av ny jernbane har Hallevannet blitt grumsete ( arkivbilde).

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Hallevannet har fått merke at byggingen av ny dobbeltsporet jernbane er i full gang mellom Farriseidet og Porsgrunn.

– Vannet er 10 ganger mer grumsete enn vanlig. Vi lurer på når dette vannet blir klart igjen. Vi er litt bekymret, sier miljøverninspektør Hans Christian Nygaard i Larvik kommune.

Han har tatt prøver av Hallevannet som er reservedrikkevannskilden til Larviks befolkning. Dessuten får flere hytter vannet sitt fra Hallevannet. En fastboende familie i området drikker ikke vannet fra springen for tiden.

Tar prøver

Ikke langt unna Hallevannet er jernbaneverket i gang med å lage ny jernbane. Vinterens regn tok med seg partikler fra rydding av trær og vegetasjon videre til Hallevannet. Jernbaneverket er klar over at vannet har fått en annen farge, men tror ikke det blir verre.

– Vi har tatt prøver mange steder i vannet. Det er best vannkvalitet sør i vannet og verst i Tverrfjorden og Vassbotten. Vi har satt ut siktgardiner som bremser partiklene. Vi ser de har en viss effekt, sier Gisle Kvaal Grepstad i Jernbaneverket.

– Er vannet forurenset?

– Det er visuelt forurenset. Kjemisk har vannet drikkevannskvalitet for brønnvann, bortsett fra et sted hvor det er påvist tarmbakerier. Det er ikke nødvendigvis fra anleggsvirksomheten, men vi følger det opp videre, sier Gisle Kvaal Grepstad.

Vann i butikk

Rundt 40 hytter er berørt av at drikkevannet er grumsete.

– De setter vi ut drikkevann til. De får også tilbud om å hente mer vann i en butikk i nærheten, sier Gisle Kvaal Grepstad.

Han kan ikke si når vannet blir klart igjen.

– Men vi har allerede nå sett en viss bedring. Vi kommer til å følge opp og ta målinger fremover, sier han.

Fylkesmannen skal i løpet av våren dra på befaring til Hallevannet. Ifølge seniorrådgiver Gunnar Kleven skal de se på hvordan anleggsvirksomheten påvirker vannkvaliteten, hva slags tiltak som er gjort og om tiltakene er tilstrekkelige.