Sedelighetssaker øker

Antall sedelighetssaker i Sør-Øst Politidistrikt har økt med 24 % i 2017 sammenlignet med de fire siste årene. Det kommer fram i politiets straffesakstall for fjoråret. Påtaleleder i Sør-Øst politidistrikt, Kjell Johan Abrahamsen, sier det kan bety at politiet klarer å avdekke flere saker, men at det fortsatt er mange mørketall.

Kjell Johan Abrahamsen i politiuniform.
Foto: Philip Hofgaard / NRK