SAS innstiller avgangar

På heimesidene sine skriv SAS at dei bur seg på ei opptrapping av pilotstreiken i morgon. Dei har difor innstilt om lag 100 avgangar før klokka 14. Fly med danske og svenske SAS-pilotar blir ikkje påverka, skriv selskapet.