Sande vil til Viken

Kommunestyret i Sande vedtok i går at de ønsker en overgang til Viken, den nye regionen med Buskerud, Akershus og Østfold. Vedtaket ble gjort med 13 mot 12 stemmer. Sande har vedtatt å slå seg sammen med Holmestrand fra 2020 og saken skal til behandling i neste kommunestyre i Holmestrand. Det er Kommunaldepartementet som tar avgjørelsen om et eventuelt bytte av fylke.