Hopp til innhold

Samarbeider for å avsløre useriøse arbeidsgivere

Det er ikke ukjent at det finnes useriøse aktører i byggebransjen. Mange av dem står for det som det offentlige definerer som arbeidsmarkeds-kriminalitet.

Byggeplass

Det kan være veldig mange forskjellige bedrifter involvert i et stort byggeprosjekt, og det er ikke alltid like lett å vite hva slags arbeidsavtale alle har med sine respektive arbeidsgivere. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I dag har folk fra blant annet Arbeidstilsynet, Politiet, Fylkesmannen, Skatteetaten og byggebransjen vært samlet til en stor konferanse om temaet.

Jens Erik Holmås fra Skatt Sør er leder for arbeidslivs-kriminalitetsprosjektet i Skatt Sør og leder for den avdelingen som heter skattekrim.

Jens Erik Holmås

Jens Erik Holmås leder arbeidslivs-kriminalitetsprosjektet i Skatt Sør.

Foto: Skatt Sør

– Innenfor bygg- og anlegg er det de useriøse som tar inn utenlandsk arbeidskraft som er den største utfordringen. Å komme til Norge for å jobbe for svært lav lønn, med dårlige boforhold. De blir engasjert av arbeidsgivere, entreprenører som vi kjenner i Norge, og som driver i Norge. Men vi kan ikke vite hva slags arbeidstakere de bruker.

Uanmeldte i nspeksjoner

Holmås forteller at på mange av de store byggeprosjektene så selges delentreprisene, og når man kommer flere ledd nedover, så kommer man kanskje til slutt til en aktør som er useriøs, som engasjerer utenlandsk arbeidskraft, som blir utnyttet. Dette ønsker skatteetaten å sette en stopper for, i samarbeid med flere andre etater.

– Byggherren i et storprosjekt har hovedansvaret for at underleverandørene gjør ting etter boka. Men det er jo arbeidsgiveren som har det største ansvaret, og det er der vi ønsker å sette inn støtet.

Da kan Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Politiet komme på uanmeldte inspeksjoner.

– Vi samler oss nå om noen aktører, som vi har definert i fellesskap. Da går vi ut og kontrollerer, føre tilsyn med og noen ganger ransaking og beslag, for å kunne hente inn dokumentasjon, med det formål å stoppe ulovlig virksomhet.

Har flere metoder og virkemidler

Etatene har flere virkemidler for å få bukt med problemet.

– Skatteetaten kan sette makt bak kravene som gjelder i forhold til innlevering av oppgaver, betale krav som ligger der fra før, eller opprette nye krav. Arbeidstilsynet kan stanse arbeid umiddelbart, hvis HMS-forhold ikke er i orden. Politiet kan oppdage arbeidstagere som ikke har lovlig opphold, som kan utvises. Det er mange virkemidler, og det er viktig at vi samarbeider og bruker det vi kan for å få stoppet ulovlig virksomhet, sier Holmås.

– Hva kan vi som privatpersoner gjøre for å sikre oss at arbeidskraften vi bruker til for eksempel oppussing av badet er lovlig?

– Du kan gå inn på nettsiden handlehvitt.no. Der kan du sjekke om firmaet du bruker er registert på lovlig vis i markedet og du kan finne opplysninger om virksomheten. Men det viktigste er kanskje å stille spørsmål om tidligere oppdrag, og om de som skal gjøre oppdraget hjemme hos deg.

Han mener det er nødvendig å være skeptisk. Det finnes håndverkere som kommer fra utlandet, som ikke bare er her for å jobbe, men som også er her for å ville utføre annen type kriminalitet, påpeker Holmås.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark