Hopp til innhold

Salmonella-utbrudd i flere fylker

Det er satt i verk omfattende etterforskning for å finne kilden til et utbrudd av salmonellasmitte som har rammet 13 personer i flere fylker.

Skilt til Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet jobber for å finne smittekilden. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Folkehelseinstituttet opplyser at de etterforsker utbruddet av mage-tarmbakterien Salmonella Enteritidis sammen med kommuneoverleger, Veterinærinstituttet og Mattilsynet.

Kartleggingen omfatter intervjuer med pasientene og prøvetaking av mat og matrester, og skal bringe på det rene om det er en eller flere smittekilder.

Pasientene som har fått påvist smitte, er seks menn og sju kvinner i alderen 10 til 73 år. De er bosatt i Oslo, Vestfold, Rogaland, Oppland, Vest-Agder, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det påvist bakterier med lik DNA-profil hos alle de 13 personene.

– Det viktigste er å sammenligne opplysninger fra pasienter for å forsøke å finne en fellesnevner og kilden til utbruddet, sier avdelingssjef i Mattilsynet Troms, Torkjell Andersen, til NRK. Foreløpig er det påvist smitte hos en person i Troms.

Smittekilde

Dette utbruddet av Salmonella Enteritidis er har en stamme som er ulik tidligere utbrudd av denne bakterien i Norge. Utbruddsstammen er også ulik den som ble knyttet til importerte egg fra Polen og påvist i flere europeiske land i 2016 og 2017.

– Etterforskningsarbeid ved spredte utbrudd kan være komplisert og ta tid. I mange saker vil man ikke klare å finne smittekilden eller å avklare om det dreier seg om en felles kilde. Det er for tidlig å si noe om dette er et avgrenset utbrudd eller om det vil øke i omfang, men vi følger situasjonen nøye, sier seniorrådgiver Solveig Jore i Folkehelseinstituttet.

Som vanlig oppfordres folk til å ha god håndhygiene etter toalettbesøk, før matlaging og måltider for å forebygge infeksjoner som kan gi diare.

– Det gjelder alltid at det er viktig med god håndhygiene, og gode hygienerutiner på kjøkkenet. Men utover det er det vanskelig å gi noen spesifikke råd, for vi vet ikke hva dette skyldes, hva som er årsaken til smitten i dette tilfellet, sier avdelingssjef i Mattilsynet i Vestfold, Kjersti Søli. Også de bistår i arbeidet med å prøve å finne smittekilden.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark